Aktualnie jesteś: strona główna > aktualności > Kiedy zagraniczny dochód opodatkowany jest w Polsce?

Formularz zgłoszeniowy

* - pola
obowiązkowe

Rzetelna firma
A A A

Aktualności

Kiedy zagraniczny dochód opodatkowany jest w Polsce?

27.01.2012

 

Wielu Polaków podejmuje pracę za granicą. Niekiedy pracują w innym państwie przez wiele lat oraz decydują się tam zostać na stałe. Inni zaś traktują pracę za granicą jako pewien, tymczasowy epizod w swoim życiu. Wówczas nasuwa się pytanie – czy osoby te mają obowiązek rozliczenia się w Polsce z dochodów uzyskanych za granicą? W tym opracowaniu przedstawiamy podstawowe kwestie związane z  opodatkowaniem dochodów zagranicznych w Polsce.

 

Zasadą jest, że osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce, ma obowiązek uiszczania podatku dochodowego od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, tzn. także z pracy wykonywanej za granicą ( tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Za posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę, która posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych) albo przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Pracownik, który spełni jeden z powyższych warunków zyskuje status rezydenta podatkowego w Polsce oraz zostanie zobowiązany do rozliczenia się ze wszystkich swoich dochodów, także zagranicznych. W przeciwnym razie osoba ta będzie rozliczać się tylko z ewentualnych dochodów uzyskiwanych w Polsce ( tzw. ograniczony obowiązek podatkowy).

 

Osoba, która podejmie próbę określenia swojego statusu podatkowego powinna przede wszystkim zwrócić uwagę na zagadnienie „miejsca zamieszkania”, na któro składają: przebywanie w sensie fizycznym w określonej miejscowości oraz zamiar, wola stałego pobytu. Miejscowość, w której pracownik ma zamiar stale zamieszkiwać, powinna stanowić centrum jego interesów, określanych według kryteriów ekonomicznych oraz osobistych, z uwzględnieniem więzi rodzinnych pracownika oraz jego powiązań towarzyskich, społecznych, kulturalnych, itp.

Drugi warunek zakłada, że osoba jest rezydentem, jeżeli przebywa w Polsce ponad 183 dni w ciągu roku podatkowego, przy czym pobyt ten nie musi być ciągły. Owe 183 dni mogą przypadać na kilka wizyt.

 

Należy podkreślić, że obowiązek podatkowy wynikający z polskich ustaw podatkowych może być ograniczony postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

 

Dochody z pracy uzyskane za granicą podlegają zazwyczaj opodatkowaniu również w kraju, w którym jest wykonywana praca. Sytuacja taka może prowadzić do podwójnego opodatkowania dochodów, którego zasady unikania regulują przede wszystkim międzypaństwowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Szczegółowych informacji na temat obowiązków podatkowych w kraju udzielają doradcy podatkowi.


do góry

Aktualności

Ustawa o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE w branży transportowej w Holandii

WAGW EU, czyli ustawę o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE, uchwalono w Holandii 1 czerwca 2016 roku, jednak dopiero teraz znalazła swoje zastosowanie w branży transportowej. Zaszły pewne zmiany, m.in. płaca minimalna ma zastosowanie do operacji kabotażowych oraz do transportu międzynarodowego, ale nie dotyczy ona tranzytu.

Szczęśliwy Norweg, czyli czego możemy nauczyć się od mieszkańców krainy fiordów

W poszukiwaniu najszczęśliwszego miejsca na ziemi, trafiamy na Norwegię, która w ostatnim czasie wyprzedziła Belgię w rankingu Światowego Indeksu Szczęścia. Obecnie jest to kraj uznawany za krainę ludzi najbardziej szczęśliwych. Dla niektórych może być to duże zaskoczenie, gdyż Norwegowie nie zawsze emanują optymizmem. Jak jednak podkreślił socjolog i aktor Harald Eia, „są szczęśliwi wewnątrz”, a to jest przecież najważniejsze

Bezpłatny biuletyn

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki: 162.000 zł w całości opłacony.

Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego © 2011. All rights reserved.
Design by Necon Agencja Kreatywna, wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon.pl

MAPA STRONY   |   POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   POLITYKA COOKIES

ecpodatkowe.pl on Facebook