Aktualnie jesteś: strona główna > aktualności > Kiedy zagraniczny dochód opodatkowany jest w Polsce?

Formularz zgłoszeniowy

* - pola
obowiązkowe

Rzetelna firma
A A A

Aktualności

Kiedy zagraniczny dochód opodatkowany jest w Polsce?

27.01.2012

 

Wielu Polaków podejmuje pracę za granicą. Niekiedy pracują w innym państwie przez wiele lat oraz decydują się tam zostać na stałe. Inni zaś traktują pracę za granicą jako pewien, tymczasowy epizod w swoim życiu. Wówczas nasuwa się pytanie – czy osoby te mają obowiązek rozliczenia się w Polsce z dochodów uzyskanych za granicą? W tym opracowaniu przedstawiamy podstawowe kwestie związane z  opodatkowaniem dochodów zagranicznych w Polsce.

 

Zasadą jest, że osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce, ma obowiązek uiszczania podatku dochodowego od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, tzn. także z pracy wykonywanej za granicą ( tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Za posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę, która posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych) albo przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Pracownik, który spełni jeden z powyższych warunków zyskuje status rezydenta podatkowego w Polsce oraz zostanie zobowiązany do rozliczenia się ze wszystkich swoich dochodów, także zagranicznych. W przeciwnym razie osoba ta będzie rozliczać się tylko z ewentualnych dochodów uzyskiwanych w Polsce ( tzw. ograniczony obowiązek podatkowy).

 

Osoba, która podejmie próbę określenia swojego statusu podatkowego powinna przede wszystkim zwrócić uwagę na zagadnienie „miejsca zamieszkania”, na któro składają: przebywanie w sensie fizycznym w określonej miejscowości oraz zamiar, wola stałego pobytu. Miejscowość, w której pracownik ma zamiar stale zamieszkiwać, powinna stanowić centrum jego interesów, określanych według kryteriów ekonomicznych oraz osobistych, z uwzględnieniem więzi rodzinnych pracownika oraz jego powiązań towarzyskich, społecznych, kulturalnych, itp.

Drugi warunek zakłada, że osoba jest rezydentem, jeżeli przebywa w Polsce ponad 183 dni w ciągu roku podatkowego, przy czym pobyt ten nie musi być ciągły. Owe 183 dni mogą przypadać na kilka wizyt.

 

Należy podkreślić, że obowiązek podatkowy wynikający z polskich ustaw podatkowych może być ograniczony postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

 

Dochody z pracy uzyskane za granicą podlegają zazwyczaj opodatkowaniu również w kraju, w którym jest wykonywana praca. Sytuacja taka może prowadzić do podwójnego opodatkowania dochodów, którego zasady unikania regulują przede wszystkim międzypaństwowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Szczegółowych informacji na temat obowiązków podatkowych w kraju udzielają doradcy podatkowi.


do góry

Aktualności

Gewerbe – działalność gospodarcza w Niemczech

Co roku w Niemczech rejestruje się kilkaset Gewerbe prowadzonych przez Polaków. W artykule opisujemy, czym dokładnie jest Gewerbe oraz z jakimi obowiązkami, oraz ulgami się ona wiąże.

Prowadzenie działalności w Internecie

Już niedługo mogą ulec zaostrzeniu przepisy dotyczące działalności w Internecie, a duże przedsiębiorstwa mogą zostać obciążone podatkiem internetowym.

Bezpłatny biuletyn

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki: 162.000 zł w całości opłacony.

Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego © 2011. All rights reserved.
Design by Necon Agencja Kreatywna, wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon.pl

MAPA STRONY   |   POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   POLITYKA COOKIES

ecpodatkowe.pl on Facebook