Aktualnie jesteś: strona główna > aktualności > Polak, który otrzyma pieniądze po śmierci niemieckiego spadkodawcy, musi zapłacić podatek zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Formularz zgłoszeniowy

* - pola
obowiązkowe

Rzetelna firma
A A A

Aktualności

Polak, który otrzyma pieniądze po śmierci niemieckiego spadkodawcy, musi zapłacić podatek zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

27.10.2017

 

Jak większość umów o uniknięciu podwójnego opodatkowania, także umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec, nie ma zastosowań do spadków, podatków i darowizn.

W tego typu sytuacjach należy zorientować się, czy i jak opodatkowanie spadków klasyfikuje polskie prawo, a jak niemieckie. Na podstawie artykułu 2 polskiej ustawy o podatkach od spadków i darowizn, uzyskanie własności rzeczy, które znajdują się poza granicami kraju lub praw majątkowych przeprowadzanych za granicą podlegają opodatkowaniu, jeśli w momencie otwierania spadku (co jest równoznaczne ze śmiercią spadkodawcy) nabywca (spadkobierca) był obywatelem kraju polskiego lub miał miejsce jego permanentny pobyt na obszarze RP. Powinność podatkowa w Polsce powstaje w momencie przyjęcia spadku. Jednakże w sytuacji, gdy spadek położony jest poza obszarem Polski i otrzymujemy go od cudzoziemca, chwila przyjęcia spadku ustalana jest według prawa tego obcego kraju. W sytuacji, gdy przypadek nabycia nie został wniesiony do opodatkowania, potwierdzony w późniejszym czasie pismem (np. orzeczeniem niemieckiego sądu) - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się werdyktu (art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Przy nabyciu poprzez odziedziczenie rozstrzygające znaczenie ma termin nabycia spadku.

W czasie miesiąca od przyjęcia spadku należy złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe o nabyciu praw majątkowych lub rzeczy (formularz SD-3, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów). Jeżeli spadkodawca nie przebywał nigdy w Polsce, to urzędem odpowiednim do złożenia zeznań spadkowych jest III Urząd Skarbowy - Warszawa Śródmieście. W dokumencie trzeba wpisać wartość rynkową spadku w przeliczeniu na złotówki, po średniej kwocie kursu w NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego. Nie warto pomijać w zeznaniu długów, którymi obciążony jest spadek, ponieważ może on znacznie zredukować polski podatek.


do góry

Aktualności

Sprzedaż wysyłkowa do innych krajów Unii Europejskiej

Zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej dokonujących sprzedaży konsumentom oraz innym przedsiębiorcom.

Przeniesienie siedziby spółki za granicę

W związku ze stale zmieniającymi się przepisami podatkowymi, które raczej nie ulegają rozluźnieniu, a zaostrzeniu, przedsiębiorcy, aby uniknąć problemów związanych z administracją skarbową lub podjąć oszczędności, decydują się na tzw. anonimizację przedsiębiorstwa poprzez przeniesienie siedziby spółki z granicę.

Bezpłatny biuletyn

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki: 162.000 zł w całości opłacony.

Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego © 2011. All rights reserved.
Design by Necon Agencja Kreatywna, wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon.pl

MAPA STRONY   |   POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   POLITYKA COOKIES

ecpodatkowe.pl on Facebook