Aktualnie jesteś: strona główna > Klauzula informacyjna RODO

Formularz zgłoszeniowy

* - pola
obowiązkowe

Rzetelna firma
A A A

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-559), ul. Świeradowska 75, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000352888, Kapitał zakładowy: 162 000 zł NIP: 888-306-77-67, Regon: 340734569, e-mail: ochronadanych@ecpodatkowe.pl, tel. 71-7876362 (zwana dalej ECP).

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z ECP umowy o świadczenie usług oferowanych przez ECP i wykonania zawartej przez Ciebie z ECP umowy o świadczenie usług oferowanych przez ECP, a także wykonania ciążących na ECP obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3. ECP jest uprawnione do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami ECP) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z ECP umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom ECP na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy ECP a Podwykonawcami ECP. Ponadto ECP jest zobowiązane do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

4. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców ECP posiadających siedziby poza obszarem EOG.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z ECP umowy o świadczenie usług oferowanych przez ECP, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z ECP umowy o świadczenie usług oferowanych przez ECP oraz roszczeń zagranicznych organów administracji podatkowej. Jeśli w ciągu kolejnych dwóch lat zawrzesz z nami drugą i kolejne umowy o świadczenie usług i uzyskasz w związku z tym rabat lojalnościowy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony w celu umożliwienia dalszego naliczania rabatu. Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z ECP umowy o świadczenie usług oferowanych przez ECP, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez ECP działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez ECP ciążącego na ECP obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi ECP informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

9. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.

10. ECP zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z Twoimi danymi i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. ECP nie może i nie będzie wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Polityce Prywatności.


do góry

Aktualności

Hosting danych

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność internetową, nie mieli do tej pory zbyt wielu problemów, ponieważ do niedawna był to nowy typ działalności. Od pewnego czasu urzędnicy państwowi oraz międzynarodowi starają się ustalić jednolite dla wszystkich regulacje prawne. Wraz z rozwojem popularności działalności internetowej mogą również wzrosnąć opłaty związane z możliwością przetwarzania danych elektronicznie.

Młodzi biznesmeni w Polsce

Z roku na rok na rynku pojawia się coraz więcej firm prowadzonych przez młodych przedsiębiorczych Polaków. Specjalnie dla nich wprowadzane są ułatwienia w rozpoczęciu prowadzenia działalności oraz liczne projekty pomagające im odnaleźć się na rynku. Młodzi Polacy są postępowi i nie boją się wyzwań.

Bezpłatny biuletyn

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki: 162.000 zł w całości opłacony.

Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego © 2011. All rights reserved.
Design by Necon Agencja Kreatywna, wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon.pl

MAPA STRONY   |   POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   POLITYKA COOKIES

ecpodatkowe.pl on Facebook