Aktualnie jesteś: strona główna > Usługi > Gewerbe

Formularz zgłoszeniowy

* - pola
obowiązkowe

Rzetelna firma
A A A

Gewerbe

Czy wiedziałeś, że każdy może bez przeszkód założyć swoją własną działalność gospodarczą w Niemczeczech tzw. Gewerbe? Czym jest Gewerbe? Co ponieneś o tym typie działalności? Z chęcią odpowiemy na te oraz inne pytania.


Gewerbe jest to zarobkowa działalność gospodarcza związana z przemysłem, rzemiosłem lub handlem i usługami wykonywanymi na własny rachunek i odpowiedzialność w sposób zorganizowany i ciągły.

 

NASZA OFERTA 


W ramach naszych usług Gewerbe oferujemy:

 • Zakładanie działalności
 • Rozliczanie
 • Prowadzenie
 • Zamykanie

Co powinieneś wiedzieć?Jakie informacje należy podać podczas rejestracji działalności Gewerbe?

 • Podstawowe informacje (imię i nazwisko, płeć, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo,  adres zameldowania w Niemczech, poprzedni adres zamieszkania oraz wyznanie – religia),
 • Związane z działalnością (adres siedziby firmy oraz szczegółowy zakres usług jakie będą wykonywane w ramach działalności),

Dodatkowe informacje potrzebne do rejestracji podatkowej:

 • Stan cywilny oraz ostatnia data jego zmiany,
 • Przewidywany dochód ze wszystkich źródeł roku bieżącego oraz następnego,
 • Przewidywany dochód małżonka/ partnera oraz jego dane,
 • Przewidywany obród w roku obecnym oraz kolejnym,
 • Dane dotyczące wcześniejszej działalności gospodarczej,Co potrzeba do założenia działalności Gewerbe?

 • Kopia dowodu osobistego lub paszportu,
 • Pełnomocnictwo do zarejestrowania działalności gospodarczej,
 • Jeśli jest to wymagane to również: zaświadczenie o wpisie rejestru handlowego lub izby rzemieślniczej, uprawnienia do wykonywania danego zawodu, koncesje, zezwolenia, zaświadczenie o niekarności (Führungszeugnis),

Do wglądu:

 • Potwierdzenie zameldowania w Niemczech,
 • Zaświadczenie o korzystaniu z Unijnego prawa swobodnego przemieszczania się (Freizügigkeitsbescheinigung),
 • Umowa najmu lokalu do prowadzenia danej działalności,Rozliczenie w Gewerbe – kogo dotyczy?

Złożenie deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym dotyczy każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą w danym roku podatkowym w Niemczech. Uwaga! Dotyczy to także osób, których dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, nie osiągnęły żadnych dochodów lub poniosły stratę.

 

Do kiedy trzeba złożyć deklarację podatkową w urzędzie niemieckim?

Termin złożenia deklaracji podatkowej to 31 maja roku następnego.

 

 

Jakie koszty można odliczyć w rozliczeniu?

W rozliczeniu Gewerbe można odliczyć wiele kosztów związanych z działalnością gospodarczą, takich jak: paliwo, Internet, telefon, wszelkiego rodzaju narzędzia, ubrania robocze, środki czystości itd. Oczywiście wszystkie rozliczenia należy dokonać na podstawie rachunków potwierdzających poniesiony koszt i potwierdzenie opłaty tego kosztu.

 

 

Jakie dokumenty są potrzebne przy składaniu rozliczenia Gewerbe?

 • zaświadczenie o dochodach EU/EOG,
 • informacje i dokumenty potwierdzające składki ubezpieczeniowe,
 • wykaz przychodów i rozchodów w danym roku,
 • kopia dowodu osobistego,Opłata VAT, a Gewerbe.

Będąc na Gewerbe nie trzeba płacić VAT. Dotyczy to osób, które zaznaczyły we wniosku, że będą prowadziły małą działalność gospodarczą (czyli taką, której obrót w danym roku nie przekroczy 17,5 tys. euro oraz 50 tys. euro w roku kolejnym.)

 

 

O czym trzeba pamiętać prowadząc działalność Gewerbe?

 1. Przechowywanie dokumentów: istotną rzeczą jest przechowywanie wszelkiej dokumentacji obejmującej działalność Gewerbe, prze okres od 6 do 10 lat. Pod hasłem „wszelka dokumentacja” rozumie się: opłaty, rachunki zysków i strat, dokumenty związane z rejestracją firmy, nazwy i  adresy zleceniodawców, informacje o usługach i miejscach ich wykonania.
 2. Ubezpieczenie zdrowotne: dotyczy każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą w Niemczech.
 3. Ubezpieczenie rentowo - emerytalne: to ubezpieczenie dotyczy wybranej grupy osób prowadzącej działalność gospodarczą (np. rzemieślnicy)

Gdzie należy złożyć wniosek o wyrejestrowaniu Gewerbe?

W zasadzie we wszystkich miejscach, które zostały poinformowane o jego założeniu działalności. Zatem będzie to:

 • Urząd skarbowy,
 • Izba rzemieślnicza (lub przemysłowo – handlowa),
 • BG Bau (czyli państwowa ubezpieczalnia wypadkowa dla pracowników budowlanych),
 • Amt für Arbeitsschutz (Biuro Bezpieczeństwa Pracy),Szczegóły oferty przedstawią Państwu nasi doradcy podatkowi  - zachęcamy do kontaktu.

 

 

 


do góry

Aktualności

Holenderscy pracodawcy za zwiększeniem płacy

Holenderska gazeta ekonomiczna Financieele Dagblad przeprowadziła badania dotyczące opinii pracodawców na temat wzrostu płac minimalnych.

Co roku pracownicy w Holandii tracą w sumie ponad 20 miliardów euro, ponieważ pracodawcy nie płacą im za nadgodziny

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez biuro TNO (na podstawie zlecenia związku zawodowego FNV) - każdego roku pracownicy w Holandii tracą w sumie 20 miliardów euro, ponieważ pracodawcy nie wypłacają im należności za nadgodziny.

Bezpłatny biuletyn

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki: 162.000 zł w całości opłacony.

Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego © 2011. All rights reserved.
Design by Necon Agencja Kreatywna, wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon.pl

MAPA STRONY   |   POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   POLITYKA COOKIES

ecpodatkowe.pl on Facebook