Podwójne gospodarstwo w Niemczech i związane z tym ulgi

Osoby wyjeżdżające z Polski do Niemiec w celach zarobkowych na czas określony, ponoszą szereg wydatków związanych z przejazdem do i z Niemiec, z kontaktami z rodziną oraz z zakwaterowaniem w Niemczech.             Wszystkie wydatki tego typu nazywane są w niemieckim prawie podatkowym kosztami prowadzenie podwójnego gospodarstwa (doppelte Haushaltsführung). Mogą one zostać uwzględnione przy ustalaniu dochodu podatnika. Warunkiem koniecznym jest jednak stały pobyt […]