Aktualnie jesteś: strona główna > aktualności > Delegowanie pracowników – zmiany proponowane przez Komisję Europejską

Formularz zgłoszeniowy

* - pola
obowiązkowe

Rzetelna firma
A A A

Aktualności

Delegowanie pracowników – zmiany proponowane przez Komisję Europejską

05.01.2018

 

Komisja Europejska zaproponowała zmianę w dyrektywie o pracownikach delegowanych mającą polegać na ograniczeniu czasu delegacji do danego miejsca pracy oraz ujednoli­ceniu wynagrodzenia za wykonywane czynności. W październiku 2017 r. została ona prze­głosowana przez Parlament Europejski.

W 2016 r. w ramach wniosku Komisji Europejskiej w zakresie rewizji dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady została przedstawiona propozycja zmiany w dyrektywie o pracownikach delegowanych.

Obecne przepisy wymagają, by pracownik na delegacji zarabiał przynajmniej stawkę mini­malną obowiązującą w kraju, w którym wykonuje pracę, a składki socjalne odprowadzał w kraju, z którego został skierowany. Według opinii wielu polityków sprzyja to konkurencyj­ności, ponieważ osoby delegowane z krajów wschodniej i środkowej Europy mogą wykonywać pracę taniej niż lokalni pracownicy, zarabiając jednocześnie więcej niż w kraju pochodzenia. Nie dziwi więc fakt, że politycy krajów Europy Zachodniej nie zgadzają się z tym i chcieliby, żeby osoby delegowane były zatrudniane na dokładnie takich samych warunkach jak osoby zatrudnione na stałe w danym kraju.

Zmiany proponowane przez Komisję Europejską zostałyby wprowadzone do art. 2a i polega­łyby na tym, że jeżeli delegacja przekraczałaby okres 24 miesięcy, miejscem pracy zostawałoby Państwo, do którego pracownik został delegowany. Nowe przepisy zakładają również zmianę art., 3 która polegałaby na tym, że pracownik delegowany musiałby mieć zapewnioną nie tylko pensję minimalną ustaloną w danym kraju, ale też wszystkie dodatki przysługujące osobom zatrudnionym na normalnych warunkach.

Propozycje KE nie przypadły do gustu przedstawicielom wszystkich państw. Według takich krajów jak Polska, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Chorwacja, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumu­nia i Słowacja zmiany przepisów mogą okazać się niekorzystne dla niektórych przedsiębiorstw. Argumentują to obawą, że firmy świadczące usługi na terenie innych państw członkowskich nie będą już w stanie konkurować z innymi poprzez oferowanie niższych cen wykonania usługi. Najwięcej pracowników delegowanych w Unii pochodzi z Polski, dlatego dla nas ten problem jest szczególnie istotny. Wiele osób wypowiada się, że nowe przepisy to sposób na ograniczenie wolnego rynku.

Według komisji ds. prawnych Parlamentu Europejskiego przepisy są zgodne z zasadą pomoc­niczości i mają chronić pracowników delegowanych oraz wyrównywać warunki konkurencji na wspólnym rynku. Nie zgadza się z tym między innymi Związek Przedsiębiorców i Praco­dawców, który uważa, że proponowane zmiany są  niezgodne z całym zamysłem delegowania pracowników, który opiera się na tymczasowości. Instytucja obawia się także tego, że nowe przepisy przyczynią się do zmniejszenia możliwości świadczenia usług i ograniczenia swobody konkurencji na wspólnym rynku UE.

Po wysunięciu propozycji przez Komisję Europejską parlamenty aż 11 krajów postanowiły za­reagować i sprzeciwić się zmianom w dyrektywie. Wobec tego Komisja miała do wyboru pod­jęcie decyzji o podtrzymaniu, zmianie lub wycofaniu projektu. Propozycję podtrzymano. 23 października w Luksemburgu odbyło się spotkanie Komisji zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego. Pomimo sprzeciwu takich krajów jak Polska, Węgry, Litwa i Łotwa poprawki zostały przegłosowane. Wielka Brytania, Irlandia oraz Chorwacja postanowiły wstrzymać się od głosu.

Przegłosowane zmiany dotyczą między innymi wspominanego wcześniej maksymalnego czasu delegowania pracowników w to samo miejsce oraz ich zarobków. Ostatecznie ustalono, że mak­symalnym łącznym czasem delegowań w jedno miejsce do tej samej pracy będą 24 miesiące. Po tym okresie osobę delegowaną oraz jej pracodawcę będzie obowiązywało prawo pracy pań­stwa przyjmującego. Przegłosowano również zmiany dotyczące płacy. Pracownik delegowany będzie otrzymywał tę samą pensję za tę samą pracę, co osoby zatrudnione na stałe w danym kraju, a nie jak to było wcześniej płacę minimalną. Do wynagrodzenia będą doliczane także dodatki za trudne warunki pracy oraz pozostałe bonusy wynikające z układów zbiorowych.

Po przegłosowaniu zmian przez Parlament Europejski przeprowadzone zostaną negocjacje z krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 


do góry

Aktualności

Przedsiębiorca z oddziałem zagranicznym – czego może się spodziewać?

Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, czy nawet Chiny i Japonia – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prowadzić działalność gospodarczą w tych krajach. Czy aby na pewno? Decydując się na ekspansję zagraniczną, nie unikniemy barier wejścia.

Praca kancelarii w okresie świąteczno - noworocznym

Bezpłatny biuletyn

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki: 162.000 zł w całości opłacony.

Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego © 2011. All rights reserved.
Design by Necon Agencja Kreatywna, wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon.pl

MAPA STRONY   |   POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   POLITYKA COOKIES

ecpodatkowe.pl on Facebook