Aktualnie jesteś: strona główna > Usługi > VAT w krajach Unii Europejskiej

Formularz zgłoszeniowy

* - pola
obowiązkowe

Rzetelna firma
A A A

VAT w krajach Unii Europejskiej

Przemieszczasz własne towary na terytorium Unii Europejskiej lub dokonujesz sprzedaży za granicą? Korzystasz z marketplaców jak Amazon (FBA) lub eBAY? Świadczysz usługi budowlane lub przewozu osób? Już podlegasz lub możesz podlegać zagranicznym podatkom od wartości dodanej. Zapoznaj się z naszą ofertą wykonania w imieniu kleionta obowiązków podatkowych w VAT zagranicznych przedsiębiorców.

 

 

USTALENIE OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH I REJESTRACJA DO VAT

Ustalimy Państwa obowiązki podatkowe w krajach Unii Europejskiej, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeprowadzimy Państwa przedsiębiorstwo przez rejestrację do VAT w zagranicznym urzędzie skarbowym oraz udzielimy Państwu wszelkiego wsparcia w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych w podatku od wartości dodanej.

 

Co do zasady, przedsiębiorcy posiadający w Polsce miejsce zamieszkania lub siedzibę, dokonujący dostaw towarów na rzecz unijnych przedsiębiorców lub świadczących dla nich usługi nie mają obowiązku rejestrowania się na VAT za granicą , a tym samym rozliczać za granicą podatku VAT od powyższej sprzedaży.

Niemniej jednak, od powyższej generalnej zasady są wyjątki.

 

Obowiązkowej rejestracji na VAT podlegają m.in. zagraniczni przedsiębiorcy, którzy:

 • dokonują z zagranicy sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami, której wartość przekroczyła w roku kalendarzowym okresloną przepisami kwotę,
 • świadczą na terytorium innego kraju UE usługi budowlane dla osób niebędących przedsiębiorcami,
 • świadczą na terytorium innego kraju UE usługi przewozu osób,
 • wprowadzają (importują) towary na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, których dopuszczenie do wolnego obrotu (tzw. oclenie) następuje na terytorium innego kraju UE,
 • przemieszczają na terytorium innnego kraju UE własne towary celem składowania,
 • przemieszczają na terytorium danego kraju UE towary nabyte w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • dokonują dostaw towarów z terytorium kraju EU, tzn. sprzedaży towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium tego kraju,
 • są odbiorcami usług budowlanych świadczonych przez zagranicznych podwykonawców,
 • posiadają w kraju EU stałą palcówkę, poprzez którą częściowo lub całkowicie prowadzą działalność gospodarczą.

 

SKŁADANIE DEKLARACJI VAT

Rejestracja do celów podatku VAT w wybranych przez Państwa krajach wiąże się z obowiązkiem składania okresowych deklaracji, określonych przepisami wewnętrznymi tych krajów UE. Deklarację VAT, która wynika z zestawienia wszystkich transkacji podlegających opodatkowaniu, składa się najczęściej co miesiąc lub kwartał. Niestety zakres zbieranych informacji na deklaracjach w poszczególnych krajach różni się od siebie co oznacza, że dla każdego kraju deklaracja jest przygotowywana osobno. Dodatkowo, w wybranych krajach należy spełnić inne obowiązki sprawozdawcze.

 

REPREZENTACJA PRZED ORGANAMI

Nasi klienci po dokonaniu rejestracji i w trakcie obowiązywania umowy o współpracę mogą liczyć na ich reprezentowanie przed zagranicznym urzędem skarbowym przez Europejskie Centrum Podatkowe w charakterze pełnomocnika. Usługodawcą będzie wskazany przez ECP zagraniczny doradca podatkowy, posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe .

 

LISTA OBSŁUGIWANYCH PRZEZ NAS KRAJÓW:

 • Austria
 • Czechy
 • Niemcy
 • Hiszpania
 • Francja
 • Słowacja
 • Włochy
 • Wielka Brytania

 

Szczegółowych informacji na temat ewentualnych obowiązków w podatku od wartości dodanej w krajach Unii Europejskiej udzielą Państwu nasi doradcy podatkowi.

Zaczęcamy do kontaktu!

 


do góry

Aktualności

Infolinia w dniu 06.08.2019

Biała lista podatników VAT

Z dniem 1 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1018). Ustawa nowelizująca wprowadza tzw. "Białą listę podatników VAT"...

Bezpłatny biuletyn

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki: 184.000 zł w całości opłacony.

Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego © 2011. All rights reserved.
Design by Necon Agencja Kreatywna, wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon.pl

MAPA STRONY   |   POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   POLITYKA COOKIES

ecpodatkowe.pl on Facebook