Bauabzugsteuer - podatek budowlany w Niemczech

Świadczysz usługi budowlane na terenie Niemiec? Oznacza to, że podlegasz opodatkowaniu Bauabzugsteuer. Stanowi on szczególną formę podatku budowlanego w Niemczech. Podatek ten został wprowadzony w celu zmniejszenia skali procederu nielegalnego zatrudniania w niemieckim przemyśle budowlanym.

Oferujemy następujące usługi związane z opodatkowanie Bauabzugsteuer:

  1. Ustalenie istnienia obowiązku podatkowego w podatku Bauabzugsteuer oraz sporządzenie wniosku o zwrot podatku,
  2. ustalenie istnienia obowiązku podatkowego w podatkach Einkommensteuer (podatek dochodowy), Umsatzsteuer (podatek od wartości dodanej) i Lohnsteuer (podatek od wynagrodzeń),
  3. sporządzenie pisma do niemieckiego urzędu wyjaśniającego kwestię obowiązku podatkowego w podatku Einkommensteuer. Możliwość zwrotu podatku budowlanego za dany rok  uzależniona jest od wcześniejszego złożenia wyjaśnień o niepodleganiu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym w Niemczech.
  4. rejestrację firmy we właściwym niemieckim urzędzie skarbowym,
  5. uzyskanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku Bauabzugsteuer,
  6. reprezentowanie firmy przed niemieckim urzędem skarbowym, udzielanie okresowych (zazwyczaj dwukrotnie w roku kalendarzowym, w terminach do 31 lipca oraz 31 stycznia) informacji oraz wyjaśnień niemieckiemu urzędowi skarbowemu w sprawach podatkowych.

Co powinieneś wiedzieć na temat Bauabzugsteuer?

Co podlega opodatkowaniu Bauabzugsteuer?

Wszystkie firmy (osoby), które świadczą usługi budowlane w Niemczech. Podatek ten dotyczy także firm (osób), które mają zarejestrowaną swoją działalność tylko w Polsce i wykonują usługi w Niemczech.

Opodatkowaniu podatkiem w Niemczech od usług budowlanych podlegają wszystkie świadczenia, które służą wybudowaniu, uruchomieniu, modyfikacji lub usunięciu konstrukcji budowlanych. Stawka podatku Bauabzugsteuer wynosi 15% od wartości usług i pobierana jest przez odbiorcę usługi budowlanej z kwoty wystawionej faktury – jeśli jest do przedsiębiorca albo osoba prawna.

Kiedy podatek Bauabzugsteuer nie jest pobierany?

Nie jest pobierany, jeśli odbiorcą usługi jest osoba fizyczna. Dodatkowo, z opodatkowania zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające ważne na moment wykonania usługi zaświadczenie o zwolnieniu z podatku od usług budowlanych (Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen). O zwolnienie z tego podatku mogą ubiegać się także przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane na terenie Polski.

Ustawodawca przewidział także progi określające wartość robót budowlanych, do osiągnięcia których nie pobiera się podatku Bauabzugsteuer. Wynoszą one EUR 5.000 oraz EUR 15.000 – ten drugi ma zastosowanie wówczas, gdy odbiorca usług budowlanych generuje wyłącznie przychód zwolniony z opodatkowania.

O czym należy pamiętać?

Przede wszystko o obowiązku rejestracji i składaniu okresowych sprawozdań, nałożonego na wykonujących usługi budowlane w Niemczech. Po rejestracji przedsiębiorcy otrzymują zwolnienie z podatku od usług budowlanych, które na wniosek może zostać przedłużone.

Terminy okresowych sprawozdań należy składać w okresie:

  • do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca,
  • do 31 stycznia za okres od 1 lipca do 31 grudnia,

Szczegóły oferty przedstawią Państwu nasi doradcy podatkowi. Zachęcamy do kontaktu!