FAQ - Rozliczanie podatków z zagranicy - częste pytania

Rozliczenie podatku z Niemiec

Obowiązek rozliczenia z niemieckiego podatku dochodowego dotyczy: 
– rezydentów podatkowych; 
– osób, które otrzymały wezwanie do rozliczenia. 
W innych sytuacjach możesz nie mieć obowiązku, aby złożyć zeznanie. Nie zmienia to jednak faktu, że może Ci przysługiwać zwrot podatku.

Standardowo procedura rozliczenia w niemieckim urzędzie trwa od 4 do 6 miesięcy. Termin ten uzależniony jest od wewnętrznych procedur urzędu, dlatego mogą przytrafić się sprawy trwające kilka tygodni, z drugiej strony niektóre rozliczenia mogą trwać nawet rok. Jeśli urząd będzie zwlekać z wydaniem decyzji zostanie przez nas ponaglony.

Najważniejszy dokument to Twoja karta podatkowa (Lohnsteuerkarte/Lohnsteuerbescheinigung). O innych ważnych dokumentach dowiesz się pobierając nasze dokumenty, do każdego kompletu dołączamy listę ważnych dla Twojego rozliczenia druków. Aby powiększyć kwotę swojego zwrotu pamiętaj jednak, aby zatrzymywać wszelkie potwierdzenia kosztów jakie ponosisz w związku z wykonywaną na terenie Niemiec pracą.

To, czy należy Ci się zwrot podatku uzależnione jest od Twojej sytuacji podatkowej. Zdarzają się sytuacje, w których będziesz musiał dopłacić do urzędu. Najczęściej jest to spowodowane nieodpowiednio dobraną klasą podatkową, a co za tym idzie zbyt niskimi zaliczkami na podatek dochodowy potrąconymi z Twojego wynagrodzenia przez pracodawcę.

Brak karty podatkowej nie wyklucza Cię z możliwości rozliczenia, a co ważniejsze nie zwalnia Cię z obowiązku złożenia deklaracji. Jeśli nie posiadasz takiego dokumentu pozyskamy go od Twojego pracodawcy, wystarczy, że zgłaszając się do nas przekażesz nam jego dane kontaktowe. Koszt pozyskania karty podatkowej to 50 PLN netto, za każdą odzyskaną kartę, jeśli nie uda nam się pozyskać Twojego dokumentu, nie doliczymy dodatkowych opłat.

Formalnie nie masz takiego obowiązku (wyjątkiem jest oczywiście sytuacja, w której osiągałeś dochód zarówno w Polsce, jak i w Niemczech). Jednak posiadając stałe miejsce zamieszkania w Polsce możesz zwiększyć kwotę swojego zwrotu deklarując tak zwane koszty utrzymania podwójnego gospodarstwa domowego. Aby niemiecki urząd takie koszty zaakceptował musisz posiadać prawidłowo uzupełnione i opieczętowane zaświadczenie EU / EWR. Dokument ten jest uzupełniany przez polski Urząd Skarbowy w sposób prawidłowy dopiero po złożeniu deklaracji, zatem, aby Twoje rozliczenie było korzystniejsze powinieneś w Polsce złożyć PIT-36 z załącznikiem ZG.

Możesz rozliczyć się z podatku w Niemczech do 4 lat wstecz.

Jest to wezwanie do rozliczenia z niemieckim urzędem skarbowym. W sytuacji, w której osiągałeś dochody na terenie Niemiec, musisz w terminie określonym w piśmie skierować swoje zeznanie podatkowe, jeśli nie pracowałeś w Niemczech w roku, którego dotyczy wezwanie musisz złożyć odpowiednie wyjaśnienia w urzędzie. Brak odpowiedzi na takie pismo skutkuje nałożeniem kary! Jeśli otrzymałeś wezwanie, skontaktuj się z nami, pomagamy również przy składaniu wyjaśnień przed niemieckim urzędem.

Rozliczenie podatku z Wielkiej Brytanii

Wszystkie osoby, które pracują w systemie Self Assessment (samozatrudnienie) mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego w każdym przypadku, nawet kiedy z tytułu samozatrudnienia nie osiągały przychodu. W przypadku zatrudnienia w systemie PAY-E (Pay As You Earn) zazwyczaj nie ma obowiązku rozliczenia się z podatku w Wielkiej Brytanii. W określonych przypadkach w systemie PAY-E występuje obowiązek złożenia zeznania podatkowego:

 • osoby, które osiągnęły przychód ponad  100 000  £ lub 50 000  £ i pobierają Child Benefit; 
 • osoby, które osiągają dochód w Wielkiej Brytanii, ale mieszkają w innym kraju
 • dyrektorzy spółek; 
 • osoby, które osiągają niepodatkowany przychód np. z tytułu wynajmu mieszkania jeżeli roczny dochód z tego tytułu przekracza 2 500 £.

Nie, nie każdemu. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami, takimi jak: osiągnięty przychód, czas zatrudnienia, posiadanie dzieci itd. Zwrot podatku mogą otrzymać osoby, które pracowały nawet kilka dni na terenie Wielkiej Brytanii. Nasi doradcy, przed wysłaniem zeznania do urzędu, wyliczą szacowany zwrot podatku i jeżeli będzie niski możesz zrezygnować z rozliczenia. W przypadku zatrudnienia w systemie PAY-E osoba, która osiągnęła przychód poniżej kwoty wolnej od podatku (11 500 £ w roku podatkowym 2017/2018), może liczyć na zwrot całości odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy.

 

Brytyjskie prawo podatkowe pozwala na rozliczenie się do 4 lat wstecz. Do dnia 05.04.2018 można złożyć zeznanie podatkowe za lata 2013/2014, po tym terminie podatnik straci prawo do rozliczenia tego roku. Przepisy w Wielkiej Brytanii zezwalają na rozliczenie się z podatku podczas trwania roku podatkowego, ale tylko w sytuacji kiedy podatnik nie wróci do końca roku podatkowego do Wielkiej Brytanii. Na przykład: zakończono pracę w Wielkiej Brytanii w dniu 06.06.2017 – można rozliczyć się za okres 06.04.2017 – 06.06.2017 tylko w sytuacji kiedy do dnia 05.04.2018 nie wrócimy na teren Wielkiej Brytanii.

Nie. W ramach jednej umowy nasi doradcy sprawdzą możliwość odzyskania pieniędzy ze wszystkich okresów, w których pracowałeś na terenie Wielkiej Brytanii. Nie ma też konieczności wypełniania wniosku za każdy rok podatkowy. Po sprawdzeniu dokumentów skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo i przedstawimy szacowany zwrot podatku za wszystkie lata. Koszt rozliczenia każdego roku to 39 GBP netto.

Kliknij tutaj i sprawdź jakie dokumenty niezbędne są do rozliczenia podatku z Wielkiej Brytanii.

Wysokość zwrotu podatku jest uzależniona przede wszystkim od wysokości zarobków. Im większy zarobek, tym większe zaliczki na podatek odprowadzane do urzędu skarbowego. Średni zwrot podatku za pracę w Wielkiej Brytanii wynosi 2765 PLN za jeden rok podatkowy, ale przy wysokich dochodach niektórzy podatnicy otrzymują nawet 12 000 PLN zwrotu!

Urząd w Wielkiej Brytanii przekazuje zwrot nadpłaconego podatku w formie czeku, który zostanie zrealizowany i zamieniony na środki przez Europejskie Centrum Podatkowe. Przysługujące Ci pieniądze zostaną przesłane na podane we wniosku konto w dowolnej walucie.

W przypadku otrzymania jakiekolwiek korespondencji z zagranicznego urzędu prosimy o niezwłoczne przesłanie jej do naszej kancelarii (korespondencyjnie lub mailowo).

Średni czas oczekiwania (od przesłania zeznania podatkowego do momentu wpływu pieniędzy na konto) to od 4 do 8 miesięcy. Jest to uwarunkowane głównie działalnością urzędu, do którego skierowane jest dane zeznanie podatkowe. Nie istnieje odgórnie ustalony termin, w którym urząd musi wydać decyzję. Zdarza się, że jest to kilka tygodni, ale mają też miejsce sytuacje, kiedy rozliczenie się przeciąga na okres dłuższy niż pół roku. W sytuacji, kiedy urząd będzie zwlekał z wydaniem decyzji, zostanie skierowane ponaglenie.

Kartę podatkową powinniśmy otrzymać od pracodawcy po zakończeniu pracy w trakcie trwania roku podatkowego (P45) lub po zakończeniu roku (P60).W przypadku jej braku, należy skontaktować się z pracodawcą lub pośrednikiem i poprosić o jej przesłanie. W sytuacji braku możliwości kontaktu z pracodawcą nasza kancelaria może pozyskać ten dokument (koszt pozyskania to 50 zł netto). Istnieje również możliwość rozliczenia na podstawie ostatniego PAYSLIPA, ale w tej sytuacji rozliczenie może trwać dłużej.

Pieniądze otrzymane z tytułu zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii nie są opodatkowywane w Polsce. Zwrot podatku nie jest dochodem dodatkowym, lecz wyrównaniem zróżnicowania między podatkiem należnym i odprowadzonymi zaliczkami.

Podatnicy osiągający dochody tylko i wyłącznie z Wielkiej Brytanii nie mają obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce. W innym przypadku obowiązkowo trzeba rozliczyć się przed polskim Urzędem Skarbowym na druku PIT 36 oraz wypełnić załącznik ZG. Zatajenie dochodów z zagranicy może skutkować wezwaniem do poprawy swojego zeznania podatkowego lub nałożeniem kary przez polski Urząd Skarbowy.

System PAYE:

 • Brak obowiązku rozliczenia (wyjątki opisane w punkcie 1);
 • Brak kar w przypadku nierozliczenia się z podatku;
 • Można rozliczyć się w dowolnej chwili, maksymalnie 4 lata podatkowe wstecz.

 

System SELF ASSESMENT:

 • Obowiązek rozliczenia w każdej sytuacji;
 • Urząd nakłada kary za brak rozliczenia w terminie (otrzymałeś karę? Sprawdź nasze dodatkowe usługi) ;
 • Termin na rozliczenie w przypadku wysłania zeznania w formie papierowej – 31.10 każdego roku;
 • Termin na rozliczenie w przypadku wysłania zeznania w formie elektronicznej – 31.01 każdego kolejnego roku.

Rozliczenie podatku z Holandii

Obowiązek zgłoszenia swojej deklaracji podatkowej ma każdy kto spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

 • otrzymano zaproszenie do rozliczenia;
 • otrzymano papierową deklarację z Belastingdienst;
 • otrzymano wezwanie do rozliczenia;
 • nie otrzymano żadnego z wyżej wymienionych, ale szacowana kwota zwrotu to więcej niż 14 Euro lub niedopłata wynosi więcej niż 45 Euro.

Osoby określone jako rezydenci podatkowi na terenie Holandii mają obowiązek złożyć zeznanie do 1 lipca kolejnego roku. W przypadku nierezydentów urząd nie określił terminu na rozliczenie podatkowe. Rozliczenia można dokonać maksymalnie do 5 lat wstecz. W przypadku otrzymania wezwania lub papierowej deklaracji rozliczenia podatku należy dokonać w terminie wyznaczonym przez urząd.

Nie, nie każdemu. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami, takimi jak: osiągnięty przychód, czas zatrudnienia, posiadanie dzieci itd. Najistotniejsza jest kwestia dotycząca rezydentury na terenie Holandii, która jest przyznawana osobom, które osiągnęły 90% lub więcej swoich dochodów światowych na terenie Holandii. Tylko rezydenci mają możliwość skorzystania z ulg podatkowych. W przypadku niespełnienia tego kryterium rozliczenie nadal może być opłacalne, ale zwrot podatku może być niższy.

Wysokość zwrotu podatku jest uzależniona przede wszystkim od wysokości zarobków. Im większy zarobek, tym większe zaliczki podatkowe odprowadzane do Urzędu Skarbowego. Większy zwrot podatku można uzyskać poprzez rozliczenie wspólne z parterem fiskalnym (tzw. rozłąkowe) lub rozliczenie wspólne z dzieckiem. Średni zwrot podatku z Holandii to 2610 PLN.

Średni czas oczekiwania (od wysłania zeznania podatkowego do momentu wpływu pieniędzy na konto) to od 3 do 6 miesięcy. Jest to uwarunkowane głównie działalnością urzędu, do którego skierowane jest dane zeznanie podatkowe. Holenderski urząd skarbowy może uregulować przysługujący Ci zwrot podatku w okolicach daty wydania decyzji podatkowej. Możesz też otrzymać druk „Opgaaf rekeningnummer”, który zawiera prośbę o podanie numeru konta do wypłaty zwrotu. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego druku holenderski urząd ma do 8 tygodni na wykonanie przelewu.

Wszystkie środki wysyłane przez holenderski Urząd Skarbowy kierowane są tylko i wyłącznie na konto osobiste podatnika. Pieniądze nie mogą być wysłane na konto pełnomocnika, ani żadnej osoby trzeciej. W sytuacji rozliczenia rozłąkowego do urzędu należy zgłosić konto podatnika oraz osobno konto współmałżonka.

Kartę podatkową powinniśmy otrzymać od pracodawcy po zakończeniu roku kalendarzowego. W przypadku jej braku należy skontaktować się z pracodawcą lub pośrednikiem i poprosić o jej przesłanie. Dokument ten zazwyczaj wysyłany jest elektronicznie np. na podany pracodawcy adres e-mail lub można go pobrać w panelu pracownika jeżeli został założony. W przypadku braku możliwości kontaktu z pracodawcą nasza kancelaria może pozyskać ten dokument (koszt pozyskania to 50 zł netto).

Pieniądze otrzymane z tytułu zwrotu podatku z Holandii nie są opodatkowywane w Polsce. Zwrot podatku nie jest dochodem dodatkowym, lecz wyrównaniem zróżnicowania między podatkiem należnym i odprowadzonymi zaliczkami. Podatnicy osiągający dochody z zagranicy i posiadający miejsce zamieszkania w Polsce mają obowiązek złożenia deklaracji PIT w polskim urzędzie skarbowym. Jednocześnie muszą dołączyć do zeznania formularz PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu, a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. Zeznanie podatkowe należy złożyć nawet w sytuacji kiedy podatnik nie osiągnął dochodu na terenie Polski.

Rozliczenie rozłąkowe jest to dodatkowa ulga możliwa do uzyskania na terenie Holandii dokonując rozliczenia wraz z współmałżonkiem lub partnerem fiskalnym. Ulga ta bardzo często jest wyższa niż zwrot podatku i wynosi średnio aż 1000 Euro!

Aby rozliczyć się wspólnie trzeba być w związku małżeńskim lub w zarejestrowanym związku partnerskim jednocześnie będąc wspólnie zameldowanym dłużej niż 6 miesięcy pod jednym adresem. holenderski urząd przewidział też możliwość takiego rozliczenia dla osób niebędących w zarejestrowanym związku. W takiej sytuacji trzeba posiadać potwierdzenie wspólnego zameldowania (ponad 6 miesięcy w jednym roku podatkowym) oraz posiadać dziecko/dzieci (również dzieci przysposobione). Aby móc rozliczyć się wspólnie współmałżonek lub partner fiskalny również musi posiadać numer BSN (sofi numer) oraz jego dochody z Polski powinny być bardzo niskie. Nasza kancelaria zajmuje się wyrobieniem numeru BSN dla współmałżonka (koszt usługi to 199 zł netto).  

Każdy, kto otrzymał od holenderskiego urzędu skarbowego wezwanie do rozliczenia  (Aangiftebrief) zobowiązany jest do obligatoryjnego złożenia deklaracji podatkowej.

Aangiftebrief to dokument wysyłany przez holenderski urząd, w którym znajduje się wezwanie podatnika do dostarczenia deklaracji za określony rok podatkowy. Złożenie deklaracji w tej sytuacji jest obowiązkowe i nie jest istotne, czy dana osoba pracowała na terenie Holandii w danym roku czy też nie. Osoby, które otrzymały takie pismo urzędowe, a nie osiągnęły przychodu w państwie holenderskim w danym roku podatkowym, powinny dostarczyć odpowiednią informację do holenderskiego urzędu. W przypadku zignorowania tego pisma Belastingdienst ma prawo obciążyć podatnika karą finansową.

Rozliczenie podatku z Belgii

Rozliczenie podatku z Belgii jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które legalnie pracowały w tym kraju, nawet jeśli był to krótki okres. Jeśli podatnik posiada męża/żonę – ma obowiązek rozliczenia wspólnego z małżonkiem. Tego typu rozliczenie jest szczególnie korzystne, gdy współmałżonek nie ma dochodu lub jego zarobki nie są wysokie.

Nie, nie każdemu. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami, takimi jak: osiągnięty przychód, czas zatrudnienia, posiadanie dzieci czy rozliczenie wspólne ze współmałżonkiem. Na zwrot podatku mogą liczyć osoby, które osiągnęły 75 % swoich światowych dochodów na terenie Belgii (liczonych wspólnie ze współmałżonkiem).

Wysokość zwrotu podatku jest uzależniona przede wszystkim od wysokości zarobków oraz od okresu pracy na terenie Belgii. Im większy zarobek, tym większe zaliczki podatkowe odprowadzane do Urzędu Skarbowego. Średni zwrot nadpłaconego podatku za pracę w Belgii wynosi 4200 PLN za jeden rok podatkowy.

Czas na rozliczenie podatku w Belgii w głównej mierze uwarunkowany jest od czasu, w jakim belgijski urząd skarbowy wyśle formularz do rozliczenia. Formularze wysyłane są przez urząd w okresie październik – grudzień każdego roku. Średni czas na wydanie decyzji podatkowej po wysłaniu gotowego zeznania podatkowego do zagranicznego urzędu to 4-8 miesięcy. Maksymalny czas na wydanie decyzji przez urząd to czerwiec roku następującego po roku w którym dokonano rozliczenia.

Kartę podatkową powinniśmy otrzymać od pracodawcy po zakończeniu roku kalendarzowego. W przypadku jej braku należy skontaktować się z pracodawcą lub pośrednikiem i poprosić o jej przesłanie. W przypadku braku możliwości kontaktu z pracodawcą nasza kancelaria może pozyskać ten dokument (koszt pozyskania to 50 zł netto).

Pieniądze otrzymane z tytułu zwrotu podatku z Belgii nie są opodatkowywane w Polsce. Zwrot podatku nie jest dochodem dodatkowym, lecz wyrównaniem zróżnicowania między podatkiem należnym i odprowadzonymi zaliczkami. Podatnicy osiągający dochody z zagranicy i posiadający miejsce zamieszkania w Polsce mają obowiązek złożenia deklaracji PIT w polskim urzędzie skarbowym. Jednocześnie muszą dołączyć do zeznania formularz PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu, a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. Zeznanie podatkowe należy złożyć nawet w sytuacji kiedy podatnik nie osiągnął dochodu na terenie Polski.