Zwrot VATu z zagranicy, zwrot VATu z UE - VAT REF

Prowadzisz firmę i odnosisz sukcesy, działając na rynkach Unii Europejskiej? Koncentruj się na tym, co najważniejsze – na rozwoju biznesu. Nam powierz odzyskanie podatku VAT zapłaconego za granicą.

 

Oszczędzaj czas, kontroluj wyniki, podejmuj właściwe decyzje i wyprzedź konkurencję. 

Europejskie Centrum Podatkowe specjalizuje się w odzyskiwaniu podatku VAT i dochodowego z krajów Unii Europejskiej. Od 2005 roku z sukcesem dokonaliśmy rozliczeń dla ponad 300 polskich przedsiębiorstw, od małych firm transportowych po duże spółki akcyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Nasza oferta zwrotu podatku VAT skierowana jest do przedsiębiorstw, które zapłaciły ten podatek przy nabyciu towarów i usług na terenie krajów Unii Europejskiej, o ile ich nabycie wiązało się z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli firma poniosła za granicą wydatki, zapłacony VAT najczęściej można odzyskać.


Jak pomagamy ubiegać się o zwrot podatku VAT w UE?

Samodzielnie, z zaangażowaniem własnych doradców podatkowych przeprowadzimy Państwa firmę przez wszelkie niezbędne formalności. Korzystanie z usług zagranicznych biur podatkowych nie będzie wówczas konieczne co znacznie zoptymalizuje koszty doradcze.

Wszystkie czynności związane z uzyskiwaniem zwrotu podatku VAT dla przedsiębiorstwa aż do otrzymania przelewu z zagranicznego urzędu bezpośrednio na konto bankowe firmy klienta koordynuje nasza kancelaria.

Kompleksowa oferta Europejskiego Centrum Podatkowego zawiera:

  • bezpłatną analizę otrzymanych dokumentów (np. faktur, paragonów), na podstawie których klient będzie ubiegać się o zwrot zagranicznego VAT;
  • wsparcie doradcy podatkowego w charakterze pełnomocnika;
  • złożenie wniosku we właściwym urzędzie;
  • prowadzenie korespondencji z urzędami w Polsce i za granicą;
  • doradztwo w zakresie dokumentów, jakich należy wymagać za granicą przy dokonywaniu zakupu, aby były honorowane przez urzędy skarbowe;
  • optymalizację czasu składania wniosków;
  • regularne informowanie o statusie wniosku o zwrot VAT.

Za naszym pośrednictwem można odzyskać VAT ze wszystkich krajów Unii Europejskiej:

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niemcy

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

Sprzedajesz towary do krajów UE lub świadczysz tam usługi?

Sprawdź naszą ofertę dotyczącą ustalenia obowiązków podatkowych rejestracji do podatku VAT