Doradztwo podatkowe i księgowe dla transportu

Stabilny wzrost koniunktury w polskim transporcie, będący rezultatem rosnącego popytu konsumpcyjnego w Europie i w Polsce, skutkuje dynamicznym rozwojem przedsiębiorstw transportowych oraz  poszerzaniem ich działalności w kontekście transgranicznym.

Pomoc przy podatkach VAT w transporcie

Branża transportowa to złożony obszar w perspektywie zagadnień podatkowych zwłaszcza w momencie, kiedy zakres wykonywanej usługi wykracza poza granice Polski – począwszy od określenia miejsca świadczenia usług, poprzez ustalenie właściwej stawki podatku VAT po rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego.  Jest to tylko kilka z wielu kwestii podatkowych, które mogą wzbudzać wątpliwości podatników, a co za tym idzie skutkować nieprawidłowościami w rozliczeniach z organami podatkowymi.

Tempo zmian przepisów prawa podatkowego w Polsce jak również zmieniające się przepisy prawa unijnego, zwiększają ryzyko niewłaściwych interpretacji obowiązujących przepisów jak również potencjalnych konsekwencji popełnionych błędów, w  postaci odsetek lub domiarów nieprawidłowo naliczonego podatku.

Jako eksperci podatkowi posiadający wieloletnie doświadczenie, oferujemy naszym klientom wsparcie w zakresie obsługi oraz doradztwa podatkowego uwzględniając bieżące orzecznictwo organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Współpracujemy ze wykwalifikowanymi doradcami podatkowymi w wielu krajach Europy, m.in.: Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, Francji, Hiszpanii, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii, oferując kompleksowe usługi doradztwa podatkowego w krajach Unii Europejskiej.