Co to jest VAT - OSS i kogo dotyczy?
Rozliczenia podatku VAT w sprzedaży na odległość za granicą

Twój sklep internetowy z sukcesem sprzedaje w Polsce? Myślałeś o rozszerzeniu sprzedaży na rynki Unii Europejskiej? A może już planujesz wejście na Amazon czy eBay w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech lub innych krajach EU? Koncentruj się na tym, co najważniejsze – na rozwoju biznesu. Nam powierz sprawozdawczość w VAT w krajach UE.

Oszczędzaj czas, kontroluj wyniki, podejmuj właściwe decyzje i wyprzedź konkurencję. 

Europejskie Centrum Podatkowe specjalizuje się w doradztwie podatkowym w krajach Unii Europejskiej. Od 2005 roku z sukcesem dokonaliśmy rozliczeń dla ponad 500 polskich przedsiębiorstw, od małych firm transportowych, przez dziesiątki sklepów internetowych po duże spółki akcyjne z kapitałem zagranicznym.
Nasza oferta sprawozdawczości VAT skierowana jest do przedsiębiorstw, które już prowadzą lub planują rozpoczęcie sprzedaży na odległość do klientów końcowych (tj. konsumentów) za granicę do krajów Unii Europejskiej. Sprzedaż na odległość za granicę (lub formalnie wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość, dalej WDTO) może być realizowana z magazynu w Polsce a także z magazynów własnych lub zarządzanych przez zewnętrzne podmioty zlokalizowanych za granicą. Ten ostatni przypadek występuje m.in. po podjęciu współpracy z międzynarodowymi platformami sprzedażowymi jak Amazon.

Co to jest VAT-OSS?

VAT-OSS (z angielskiego VAT – One Stop Shop) to procedura wdrożona dyrektywą Rady Unii Europejskiej i potwierdzona zmianami w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług. Procedura ta weszła w życie w dniu 1 lipca 2021 a jej celem jest harmonizacja i uproszczenie przepisów dotyczących rozliczania i oprowadzania podatku od towarów i usług (VAT) do zagranicznych organów administracji skarbowej.
Przed wdrożeniem VAT-OSS polski przedsiębiorca prowadzący sprzedaż za granicą przez internetowe platformy lub własny sklep zobowiązany był do przestrzegania określonych limitów sprzedaży, w różnej wysokości dla różnych krajów. Po ich przekroczeniu niezbędna była rejestracja jako podatnik VAT w danym kraju oraz prowadzenie sprawozdawczości do administracji skarbowej danego kraju – najczęściej w języku narodowym tego kraju.
Po wdrożeniu nowej procedury rozliczenia podatku VAT dotyczącego transakcji sprzedaży wysyłkowej są rozliczanie w jednym – krajowym organie administracji skarbowej, dla wszystkich rynków sprzedaży.

Czy VAT-OSS jest obowiązkowy?

Rejestracja do procedury VAT-OSS jest dobrowolna, choć tylko do wysokości skumulowanych przychodów z WDTO na łączną kwotę 10.000 EUR. Jeśli podatnik planuje rozpoczęcie sprzedaży na odległość i przewiduje sprzedaż powyżej 10.000 EUR, może alternatywnie do VAT-OSS dokonać rejestracji do podatku VAT we wszystkich krajach, do których będzie realizować wysyłki. Jednocześnie będzie podlegać obowiązkowi sprawozdawczości w VAT, tj. składania deklaracji podatkowych do zagranicznych administracji oraz odprowadzania bezpośrednio do nich należnego podatku VAT. Rejestracja do VAT za granicą to proces wymagający znajomości narodowych przepisów o VAT stąd najczęściej wymaga zaangażowania zagranicznego doradcy podatkowego.

Kiedy należy zgłosić się do procedury VAT-OSS?


Przedsiębiorca realizujący WSTO może dokonać rejestracji do VAT-OSS w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji, w związku z którą przekroczony został łączny limit 10 000 EUR. Limit ten jest obliczany jako suma wszystkich transakcji WSDO do wszystkich krajów.

Jak działa procedura VAT-OSS?


Stosowanie procedury VAT-OSS przewiduje rejestrację w kraju identyfikacji UE (najczęściej kraju siedziby firmy) a następnie prowadzenie okresowej sprawozdawczości i przekazywanie należnego podatku VAT. Należny tj. pobrany podatek VAT według stawek podatku odpowiednio dla krajów UE jest następnie przekazywany tylko do jednego organu administracji skarbowej, tj. tego w kraju identyfikacji UE. Jeśli zatem przedsiębiorca z siedzibą w Polsce zrealizuje sprzedaż wysyłkową do klientów z np. Niemiec, Francji i Hiszpanii, to w swoich transakcjach sprzedaży uwzględni podatek VAT według stawek właściwych w tych krajach dla wybranych grup towarów (podstawowe stawki odpowiednio 19%, 20%, 21%) a następnie odprowadzi pobrany podatek w procedurze VAT-OSS do polskiego urzędu skarbowego. Stamtąd pieniądze trafią do urzędów zagranicznej administracji skarbowej.

Kiedy można korzystać z VAT-OSS a kiedy niezbędne jest uzyskanie numeru VAT za granicą?


Z procedury VAT-OSS można korzystać tak długo, jak nie zostaną przekroczone limity sprzedaży określone wewnętrznymi przepisami krajów UE. Po przekroczeniu limitów niezbędna jest rejestracja do VAT i prowadzenie sprawozdawczości w krajach, w których limity zostały przekroczone. Podobne konsekwencje dla VAT ma wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów. Przemieszczenie własnego towaru pomiędzy krajami UE ma miejsce m.in. po podjęciu współpracy z platformami internetowymi jak Amazon, gdy towar podatnika jest przewożony pomiędzy magazynami należącymi do operatora platformy. W przypadku firmy Amazon ma to zastosowanie, jeśli sprzedawca współpracuje z platformą w modelu FBA (Fulfilment by Amazon) i określił możliwość przemieszczenia towarów miedzy krajami w ustawieniach platformy.

 

Oferta VAT-OSS Europejskiego Centrum Podatkowego

Jeśli planujesz sprzedaż towarów na odległość zagranicą lub już realizujesz pierwsze transakcje, wykonamy dla Twojej firmy następujące usługi:

  • rejestrację Przedsiębiorcy w systemie VAT-OSS;
  • sporządzanie miesięcznych ewidencji dla potrzeb rozliczeń wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub świadczenia usług na rzecz konsumentów;
  • sporządzanie oraz składanie deklaracji dla VAT w związku z wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;
  • reprezentowanie Przedsiębiorcy przed polskim lub zagranicznym urzędem skarbowym w charakterze pełnomocnika.
 
 

Zapraszamy do kontaktu – po rozmowie z naszym doradcą określimy obowiązki podatkowe i przygotujemy ofertę na wybrane usługi!