Polityka prywatności

Obowiązuje od dnia 23 maja 2018

 

Definicje
Administrator – oznacza Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-559), ul. Świeradowska 75, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000352888, Kapitał zakładowy: 162 000 zł NIP: 888-306-77-67, Regon: 340734569, e-mail: [email protected], tel. 71-7876362, który świadczy usługi na rzecz Klientów oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach ecpodatkowe.pl, euro-punkt.pl, praca-anglia.pl, pracaaustria.pl, pracabelgia.com, pracaholandia.com, pracairlandia.com, praca-niemcy.com, pracanorwegia.pl, punktpracy.pl, taxcredit.pl.
Serwis Praca – oznacza wydzielony pod adresem www.euro-punkt.pl/praca serwis umożliwiający wysłanie przez Użytkownika swojej aplikacji na publikowane oferty pracy zewnętrznych podmiotów.
Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis
Klient – osoba fizyczna, która zawarła z Administratorem pisemną umowę na wykonanie jednej lub więcej ofertowanych usług.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Profil – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności.

I. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
1. Wykonanie umowy
Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Klienta z ECP umowy o świadczenie usług oferowanych przez ECP i wykonania zawartej przez Klienta z ECP umowy o świadczenie usług oferowanych przez ECP, a także wykonania ciążących na ECP obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
2. Korzystanie z Serwisu
Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika korzystającego z Serwisu. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Aktywności Użytkownika w Serwisie są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje, w tym Dane osobowe, przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:
•    analitycznych i statystycznych – w celu poprawy jakości usług komunikowanych w ramach Serwisu i dostosowywania jego funkcjonalności do potrzeb Użytkowników. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administrator polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;
•    wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu;
•    marketingowych Administratora, w szczególności związanych z prezentowaniem Użytkownikom reklamy behawioralnej usług świadczonych przez Administratora – by informować ich o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz o ofertach partnerów biznesowych Administratora. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING poniżej.
3. Korzystanie z Serwisu Praca
Jeśli Użytkownik zdecyduje się na rejestrację w Serwisie Pracy, musi podać dane niezbędne do utworzenia i obsługi Profilu (imię i nazwisko oraz adres e-mail).
Ponadto w celu pełnej realizacji usługi może podać dodatkowe informacje uzupełniające Profil a następnie może przekazać za pośrednictwem Serwisu Praca swoją aplikację do pracodawców. Podanie jest w pełni dobrowolne i możliwe do usunięcia przez Użytkownika w dowolnym momencie.
Dane Osobowe, które Użytkownik podaje przy rejestracji w Serwisie oraz podczas jego uzupełniania, są przetwarzane:

•    w celu realizacji bezpłatnych dla Użytkownika usług związanych z prowadzeniem i obsługą Profilu w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych podczas rejestracji jest zgoda;
•    w celach analitycznych i statystycznych – by Administrator mógł stale poprawiać jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do potrzeb Użytkownika. Ponownie podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku uzasadniony interes Administratora.
•    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administrator polegający na ochronie swoich praw;
•    w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

4. Formularze kontaktowe
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzach kontaktowych są przetwarzane:
•    w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi;
•    w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu usprawnianie jego funkcjonalności;
•    w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

5. Personalizacja i dostosowywanie treści w Serwisach
Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika także po to, by realizować działania mające na celu dostosowywanie treści do potrzeb Użytkowników. Działania te mogą polegać na:
•    dostarczaniu treści, które są dostosowane do deklarowanych preferencji Użytkownika;
•    dostarczaniu treści na podstawie danych umieszczonych przez Użytkownika na Profilu Serwisu Praca;
•    dostarczaniu treści na podstawie analizy zachowania Użytkownika w Serwisie.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści w Serwisach jest uzasadniony interes Administratora polegający na rekomendowaniu informacji dostosowanych do preferencji i aktywności Użytkownika.

II. MARKETING
Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

•    wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do preferencji Użytkownika (w tym reklama kontekstowa);
•    wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika (reklama behawioralna);
•    kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących Cię treściach (usługa Biuletyn e-mail);
W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

1. Reklama kontekstowa
Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkownika reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do Preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administrator.

2. Reklama behawioralna
Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkownika, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików „Cookies” oraz innych podobnych technologii do celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkownika reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych Osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Więcej o działaniu plików „Cookies” w Polityce Cookies.

3. Biuletyn e-mail
Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę wysyłki biuletynu e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi Biuletyn e-mail, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

•    w celu świadczenia usługi wysyłki Biuletyn e-mail – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika;
•    w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach Biuletynu e-mail – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administrator w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Biuletynu e-mail;
•    w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administrator polegający na prowadzeniu analiz Aktywności Użytkownika w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
•    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Administratora.
4. Marketing bezpośredni
Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administrator do kierowania do Użytkownika treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, o ile Użytkownik wyrazi na zgodę na te działania. Zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w dowolnym momencie.


III. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE
Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, LinkedIn, Google Plus). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profili, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń oraz usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki.

IV. COOKIES
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Urządzeniu Użytkownika w czasie, gdy przegląda Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

1. Cookies „serwisowe”
Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu umożliwienia wygodnego i bezpiecznego korzystania z Serwisu. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne (patrz zaufani partnerzy) korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

•    pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
•    uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
•    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
•    sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash) na czas trwania sesji;
•    trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej;
•    pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.
2. Cookies „marketingowe”
Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkownika reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
Więcej o działaniu plików „Cookies” w Polityce Cookies.

V. ODBIORCY DANYCH
Dane Użytkownika mogą być przekazane do dostawców usług dla Administratora oraz organów administracji państwowej.

1. Dostawcy usług dla Administratora
W związku z realizacją Usług Dane osobowe Użytkownika będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Administrator takim jak:

•    kurierzy i operatorzy pocztowi,
•    agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych, co zostało szczegółowo opisane powyżej),
•    podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych,
•    dostawcom świadczącym usługi obsługi zgłoszeń za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
•    podmiotom świadczącym usług analizy i przygotowania statystyk Serwisu.
Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe Użytkownika poza EOG z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

•    współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
•    stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
•    stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
•    w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
Administrator każdorazowo poinformuje Użytkownika o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

2. Organy administracji państwowej
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
•    dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
•    usunięcia,
•    ograniczenia przetwarzania,
•    prawo do przenoszenia danych,
•    prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także
•    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
•    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych Użytkownik do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych osobowych możliwe jest w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected].
Dane zgromadzone w Profilu Serwisu Praca Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć, edytując zakres informacji, które się tam znajdują. W przypadku pozostałych kategorii danych wystarczy wysłać zgłoszenie na adres [email protected]

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania zawartej z ECP umowy o świadczenie usług oferowanych przez ECP, w związku z którą dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Klienta z ECP umowy o świadczenie usług oferowanych przez ECP oraz roszczeń zagranicznych organów administracji podatkowej. Jeśli w ciągu kolejnych dwóch lat Klient zawrze z Administratorem drugą i kolejne umowy o świadczenie usług i uzyska w związku z tym rabat lojalnościowy, Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas nieokreślony w celu umożliwienia dalszego naliczania rabatu.
Dane osobowe Klienta utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
Dane osobowe Użytkownika Serwisu Praca Administrator będzie przetwarzać tak długo, jak długo Użytkownik będzie posiadać Profil w Serwisie Praca lub nie wycofa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które umieścił na swoim Profilu. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług Serwisu Praca, jak i w celach marketingowych. Jeśli Użytkownik usunie Profil lub wycofa zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas  Administrator zaprzestanie ich przetwarzania. W takim wypadku zostaną one usunięte usuniemy.
Dane osobowe Użytkownika Serwisu przekazane poprzez formularze Administrator będzie przetwarzać tak długo, jak długo Użytkownik nie wycofa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Przetwarzanie będzie niezbędne do nawiązania umowy na usługi oferowane przez Administratora.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator regularnie analizuje ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dokłada wszelkich starań, aby wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z podmiotów współpracujących z Administratorem daje gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Dane osobowe Użytkownika.

IX. CZAS OBOWIĄZYWANIA POLITYKI
Ochrona Danych osobowych Użytkownika jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę praw Użytkownika w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka Prywatności podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. Każda wersja Polityki zawiera datę, od której zaczyna obowiązywać.