Gewerbe - czyli działalność w Niemczech

Prowadzisz działaność gospodarczą (tzw. Gewerbebetrieb) zarejestrowaną w Niemczech? Obliczymy należny podatek i przygotujemy deklarację podatkową.

Popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech jest jednoosobowa firma tzw. Gewerbebetrieb (potocznie określaną jako Gewerbe lub Gewerba). Warto wiedzieć, że podobnie jak w Polsce prowadzenie takiej działalności w niektórych branżach wymaga tytułu mistrza zatwierdzonego przez Niemiecką Izbę Rzemiesliniczą (Handwerkskammer). Dodatkowo każdy właściciel takiej firmy zameldowany w Niemczech podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Wszystkie osoby fizyczne osiągające na terenie Niemiec dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (Einkommensteuer), włączając osoby prowadzące Gewergebetrieb. Właściciele tych jednoosobowych firm zobowiązani są określić swoje dochody, obliczyć podatek oraz złożyć roczną deklarację podatkową. Ten obowiązek dotyczy zarówno osób, których dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, oraz tych, które nie osiągnęły żadnych dochodów lub ponieśli straty.

Oferta Europejskiego Centrum Podatkowego obejmuje wykonanie następujących czynności:

 1. Ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym, w tym sporządzenie zestawienia nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania (Einnahmenüberschussrechnung);
 2. Sporządzenie zeznania rocznego w niemieckim podatku dochodowym (Einkommensteuererklärung) wraz z właściwymi załącznikami (Anlagen);
 3. Sporządzenie zeznania rocznego w niemieckim podatku przemysłowym (Gewerbesteuererklärung);
 4. Sporządzenie zeznania rocznego w niemieckim podatku od wartości dodanej (Umsatzsteuererklärung);
 5. Sporządzenie dowodów księgowych niezbędnych dla prawidłowego udokumentowania zdarzeń gospodarczych;
 6. Reprezentowanie podatnika (Klienta) przed niemieckim urzędem skarbowym.

 

Szczegóły oferty rozliczenia Gewerbe przedstawią Państwu nasi doradcy podatkowi. Zapraszamy do kontaktu!

Co powinieneś wiedzieć o Gewerbe?

Gdzie można otrzymać wniosek o założenie działalności gospodarczej Gewerbe?

Wnioski o założenie, przeniesienie lub zamknięcie działalności Gewerbe można otrzymać we właściwym Urzędzie Gminy (Gemeinde) lub Urzędzie ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego (Ordnungsamt). Znaczna część gmin udostępniła wnioski w internecie.

Amt für Allgemeine Ordnung
Helmuth-Hörstmann-Weg 1
29221 Celle

link do dokumentów

Ordnungsamt
Worringer Straße 111
40210 Düsseldorf

link do dokumentów

Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt Hamburg-Mitte

link do dokumentów

Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Recht und Ordnung

link do dokumentów

Gewerbeangelegenheiten Bürgerservice und Ordnungsamt
Bei der Hauptwache 4
39104 Magdeburg

link do dokumentów

Stadtverwaltung Mainz
20 – Finanzverwaltung
Gewerbesteuer, Gewerbemeldestelle, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Hundesteuer, Grunderwerbsteuer
Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1
55116 Mainz

link do dokumentów

Kreisverwaltungsreferat
HA I/311
Ruppertstr. 19/II
80466 München

link do dokumentów

Arbeitsgruppe Gewerbeangelegenheiten
Stadthaus
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14469 Potsdam

link do dokumentów

Bürgeramt Dudweiler
Am Markt 1
66125 Saarbrücken

link do dokumentów

Landeshauptstadt Schwerin
Amt für Ordnung
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin

link do dokumentów

Jakie informacje należy podać podczas rejestracji działalności Gewerbe?

 • Podstawowe informacje (imię i nazwisko, płeć, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo,  adres zameldowania w Niemczech, poprzedni adres zamieszkania oraz wyznanie – religia),
 • Związane z działalnością (adres siedziby firmy oraz szczegółowy zakres usług jakie będą wykonywane w ramach działalności),

 

Dodatkowe informacje potrzebne do rejestracji podatkowej:

 • Stan cywilny oraz ostatnia data jego zmiany,
 • Przewidywany dochód ze wszystkich źródeł roku bieżącego oraz następnego,
 • Przewidywany dochód małżonka/ partnera oraz jego dane,
 • Przewidywany obrót w roku obecnym oraz kolejnym,
 • Dane dotyczące wcześniejszej działalności gospodarczej.

Co jest potrzebne do założenia działalności Gewerbe?

 • Kopia dowodu osobistego lub paszportu,
 • Pełnomocnictwo do zarejestrowania działalności gospodarczej,
 • Jeśli jest to wymagane to również: zaświadczenie o wpisie rejestru handlowego lub izby rzemieślniczej, uprawnienia do wykonywania danego zawodu, koncesje, zezwolenia, zaświadczenie o niekarności (Führungszeugnis),
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty, najczęściej między 15 a 60 EUR (w zależności od gminy).

 

Do wglądu:

 • Potwierdzenie zameldowania w Niemczech,
 • Zaświadczenie o korzystaniu z Unijnego prawa swobodnego przemieszczania się (Freizügigkeitsbescheinigung),
 • Umowa najmu lokalu do prowadzenia danej działalności,

Rozliczenie w Gewerbe – kogo dotyczy?

Złożenie deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym dotyczy każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą w danym roku podatkowym w Niemczech. Uwaga! Dotyczy to także osób, których dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, nie osiągnęły żadnych dochodów lub poniosły stratę.

Do kiedy trzeba złożyć deklarację podatkową w urzędzie niemieckim?

Termin złożenia deklaracji podatkowej to 31 lipca roku następnego.

Jakie koszty można odliczyć w rozliczeniu?

W rozliczeniu Gewerbe można odliczyć wiele kosztów związanych z działalnością gospodarczą, takich jak: paliwo, Internet, telefon, wszelkiego rodzaju narzędzia, ubrania robocze, środki czystości itd. Oczywiście wszystkie rozliczenia należy dokonać na podstawie rachunków potwierdzających poniesiony koszt i potwierdzenie opłaty tego kosztu.

Jakie dokumenty są potrzebne przy składaniu rozliczenia Gewerbe?

 • zaświadczenie o dochodach EU/EOG,
 • informacje i dokumenty potwierdzające składki ubezpieczeniowe,
 • wykaz przychodów i rozchodów w danym roku,
 • kopia dowodu osobistego,

O czym trzeba pamiętać prowadząc działalność Gewerbe?

 1. Przechowywanie dokumentów: istotną rzeczą jest przechowywanie wszelkiej dokumentacji obejmującej działalność Gewerbe, przez okres od 6 do 10 lat. Pod hasłem „wszelka dokumentacja” rozumie się: opłaty, rachunki zysków i strat, dokumenty związane z rejestracją firmy, nazwy i  adresy zleceniodawców, informacje o usługach i miejscach ich wykonania.
 2. Ubezpieczenie zdrowotne: dotyczy każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą w Niemczech.
 3. Ubezpieczenie rentowo – emerytalne: to ubezpieczenie dotyczy wybranej grupy osób prowadzącej działalność gospodarczą (np. rzemieślnicy)

Gdzie należy złożyć wniosek o wyrejestrowaniu Gewerbe?

Zgodnie z § 14 Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej w Niemczech tj. Gewerbeordnung (GewO) każda zmiana (w tym zamknięcie) dotycząca prowadzenia działaności gospodarczej przez przedsiębiorcę powinna zostać zgłoszona. Można to zrobić w zasadzie we wszystkich miejscach, które zostały poinformowane o jego założeniu działalności. Zatem będzie to:

 • Urząd skarbowy,
 • Izba rzemieślnicza (lub przemysłowo – handlowa),
 • BG Bau (czyli państwowa ubezpieczalnia wypadkowa dla pracowników budowlanych),
 • Amt für Arbeitsschutz (Biuro Bezpieczeństwa Pracy).

Odpowiedni wniosek można przekazać pisemnie lub osobiście. Do wglądu należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, tzw. „Gewerbeschein”,
 • potwierdzenie zameldowania w Niemczech,
 • kopia dowodu osobistego.
W większości gmin i miast w Niemczech można zamknąć działalność bezpłatnie.