Rzetelna Firma

Od 2012 roku kancelaria Europejskie Centrum Podatkowe uczestniczy w programie Rzetelna Firma. Program skupia już ponad 40 000 przedsiębiorstw ze wszystkich gałęzi gospodarki.  

Z przyjemnością zawiadamiamy, że firma kancelaria Europejskie Centrum Podatkowe uzyskała Certyfikat Rzetelności.

Przedsiębiorstwa biorące udział w programie „Rzetelna Firma” odznaczają się:

  • praworządnością – przestrzegają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w biznesie,
  • rzetelnością – wywiązują się z postanowień zawartych w kontraktach,
  • transparentnością – prowadzą działalność w sposób przejrzysty i jasny dla innych uczestników obrotu gospodarczego,
  • odpowiedzialnością – budują ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych poprzez weryfikowanie wiarygodności finansowej potencjalnych klientów,
  • zapewniają swoim klientom najwyższą jakość oferowanych usług i sprzedawanych produktów,
  • przestrzegają zasad uczciwej konkurencji,
  • podnoszą świadomość swoich pracowników, poprzez propagowanie postaw wobec kontrahentów i konkurencji,
  • budują świadomość idei i zasad odpowiedzialnego biznesu.

 

Aby sprawdzić aktualny certyfikat, kliknij poniżej:

Pobierz aktualny certyfikat rzetelności

Certyfikat Rzetelności potwierdza wiarygodność i rzetelność naszej firmy. Certyfikat gwarantuje, że  Europejskie Centrum Podatkowe nie jest wpisane do Krajowego Rejestru Długów BIG SA. Oznacza to, że nie posiada ona żadnych niezapłaconych zobowiązań wpisanych do ww. bazy dłużników.