sprzeda-online-za-granica

Sprzedaż za granicę – czyli sprzedaż wysyłkowa za granicę – do innych krajów Unii Europejskiej

W sieci funkcjonuje wiele portali umożliwiających sprzedaż towarów za granicę jak na przykład Amazon, Ebay, czy Dawanda. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na stworzenie własnej strony internetowej, umożliwiającej sprzedaż towarów. Nie jest to obecnie zadanie skomplikowane. Ważną kwestią przy sprzedaży wysyłkowej za granicę, jest forma jej opodatkowania. Zasady obowiązujące dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej zostały przedstawione poniżej.

Od czego zależne jest opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej?

Opodatkowanie zagranicznej sprzedaży wysyłkowej zależne jest przede wszystkim od kraju, w którym został kupiony towar oraz od tego, czy klientem jest konsumentem, czy inny właściciel firmy.

Sprzedaż towarów innemu przedsiębiorcy z Unii Europejskiej

Jeżeli towar sprzedawany jest innemu przedsiębiorcy, a sprzedawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, może on zastosować 0 stawkę podatku VAT w kraju sprzedaży. Nadal obowiązkowym zostaje wystawienie faktury, ponieważ podatek rozlicza nabywca. Obowiązek podatkowy dla kupującego powstaje w chwili otrzymania faktury, nie później niż 15 dni następnego miesiąca po dokonaniu dostawy, a jeżeli zakup dokonywany jest co miesiąc, obowiązek podatkowy powstaje w momencie zakończenia dostawy towarów w ostatnim dniu danego miesiąca.

Sprzedaż towarów klientom indywidualnym

Towary wysłane konsumentowi do innego kraju Unii Europejskiej ulegają opodatkowaniu w miejscu, do którego mają zostać dostarczone. Dla przykładu, jeżeli przedsiębiorca z Polski wysyła produkt klientowi z Niemiec, powinien go opodatkować w Niemczech.

Istnieje jednak możliwość opodatkowania sprzedaży w kraju, z którego wysyłany jest zakupiony towar. Każde państwo należące do Unii Europejskiej ma określony limit kwoty sprzedaży, do którego podatek może zostać odprowadzony w kraju sprzedawcy. Nie dotyczy to jednak dostarczania nowych środków transportu, towarów, których montaż na miejscu zapewnia sprzedawca, wyrobów akcyzowych, towarów używanych, dział sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Limity sprzedaży

Według prawa Unijnego ogólny limit całkowitej sprzedaży wysyłkowej do danego państwa w ciągu roku podatkowego wynosi 100 0000 euro, jednak może on być zmniejszony. Przykładowe kwoty w 2018 r. to: Czechy – 42 189 euro, Francja – 35 000 euro, Holandia – 100 000 euro, Irlandia – 35 000 euro, Niemcy – 100 000 euro, Wielka Brytania – 82 489 euro. Przeliczanie kwoty w złotych na euro dokonywane jest na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez NBP pierwszego dnia roboczego października roku wstecz. Tabelę z kwotami dla wszystkich krajów państw należących do Unii Europejskiej znajdą Państwo poniżej:

Państwo członkowskie
Limit w Euro
Austria35 000 €
Belgia35 000 €
Bułgaria70 000 BGN = 35 791 €
Chorwacja270 000 HRK = 36 231 €
Cypr35 000 €
Czechy1 140 000 CZK = 42 189 €
Dania280 000 DKK = 37 668 €
Estonia35 000 €
Finlandia35 000 €
Francja35 000 €
Grecja35 000 €
Hiszpania35 000 €
Holandia100 000 €
Irlandia35 000 €
Litwa35 000 €
Luksemburg100 000 €
Łotwa35 000 €
Malta35 000 €
Niemcy100 000 €
Portugalia35 000 €
Rumunia118 000 RON = 26 135 €
Słowacja35 000 €
Słowenia35 000 €
Szwecja320 000 SEK = 33 794 €
Węgry35 000 €
Wielka Brytania70 000 GBP = 82 489 €
Włochy35 000 €

Po przekroczeniu limitów powstaje obowiązek rejestracji do celów VAT w kraju, do którego towary są sprzedawane.

Rejestracja do celów VAT w innym kraju UE, oprócz sytuacji, w których jest obowiązkowa, polecana jest przedsiębiorcom sprzedającym na teranie Państw UE o niskiej stawce podatku VAT. Niestety zazwyczaj wiąże się to z dodatkowymi kosztami związanymi z usługami księgowymi.

Przeczytaj również: