przedsiebiorca-z-oddzialem-zagranicznym

Przedsiębiorca z oddziałem zagranicznym – czego może się spodziewać?

Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, czy nawet Chiny i Japonia – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prowadzić działalność gospodarczą w tych krajach. Czy aby na pewno? Decydując się na ekspansję zagraniczną, nie unikniemy barier wejścia.

Firma za granicą lub nawet jedynie współpraca zagraniczna wiąże się z koniecznością dostosowania do kultury, języka, podatków i regulacji prawnych danego kraju. Istotna jest wiedza na temat regulacji podatkowych, akceptowalnych zachowań, znajomość języka, którym posługują się nasi współpracownicy lub klienci. Bardzo ważna jest również świadomość istnienia różnych stref czasowych. Poniżej przedstawiamy cztery najważniejsze aspekty prowadzenia oddziału zagranicznego i współpracy zagranicznej.

Przede wszystkim znajomość przepisów

Zapoznanie się z prawem obowiązującym w danym państwie, a przede wszystkim z przepisami podatkowymi jest podstawą, jeżeli mówimy o oddziale zagranicznym, czy współpracy z partnerem z zagranicy. Przy prowadzeniu większej działalności warto jednak zatrudnić prawnika oraz księgowego, którzy znacznie odciążą nas z obowiązków, ale też uzupełniają swoją wiedzę na bieżąco i są w stanie odpowiednio reagować na wszelkie zmiany. Ważne jest prowadzenie dokumentacji związanej z każdym aspektem prowadzenia działalności, aby móc ją w każdym momencie zaprezentować w trakcie ewentualnej kontroli.

Na drugim miejscu znajomość kultury i tradycji

Na tle kontaktów zagranicznych tak naprawdę każdy gest ma znaczenie. Już sam sposób powitania, czy też formy zaproszenia na spotkanie mogą zostać odebrane negatywnie, co z pewnością źle wpłynie na współpracę między przedsiębiorcą a kontrahentami. Dlatego ważne jest, aby mieć świadomość, jakie zachowania są w innym kraju akceptowane, a jakie są wyrazem lekceważenia i braku szacunku.

Po trzecie: język

Jedną z podstawowych przeszkód jest oczywiście język. Co prawda można porozumiewać się z kontrahentem lub prowadzić firmę, w której podstawowym wymogiem zatrudnienia jest znajomość języka angielskiego, jednak trzeba się liczyć z tym, że najlepiej współpraca będzie przebiegała, gdy przynajmniej część pracowników będzie umiała porozumieć się w języku klientów i kontrahentów. Nie dość, że ułatwi to współpracę, pozwoli uniknąć zbędnych formalności, zatrudniania tłumaczy, to jeszcze podniesie prestiż naszego przedsiębiorstwa i pozwoli zyskać w oczach innych.

Po czwarte: świadomość czasu

Niestety ze względu na to, że w różnych krajach występują różne strefy czasowe, realizacja projektów dla kontrahentów zagranicznych oraz porozumienie się z oddziałami zagranicznymi naszej firmy może okazać się bardzo skomplikowane. Ważne jest odpowiednie przygotowanie i świadomość różnicy w czasie. Pozwoli nam to chociażby na planowanie wcześniejszej wysyłki dokumentów lub projektów. Na szczęście dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym nie ma najmniejszego problemu, by to wykonać. Nie zwalnia to jednak z konieczności dostosowania czasu pracy niektórych pracowników do zaistniałych sytuacji. Może się okazać, że trzeba wprowadzić więcej niż jedną zmianę.

Przeczytaj również: