O Firmie

Europejskie Centrum Podatkowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu to stale rozwijający się zespół doradców podatkowych oraz ich współpracowników, których wspólnym celem jest zapewnienie Klientom rzetelnej oraz przystępnej pomocy w ich indywidualnych sprawach podatkowych.

Misją Spółki jest wspieranie przedsiębiorców w transgranicznej działalności gospodarczej poprzez bieżące doradztwo, planowanie oraz przeglądy podatkowe, jak również prowadzenie polskich oraz zagranicznych ewidencji i rozliczeń podatkowych.

„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Nasze wartości

Kierujemy się dobrem naszych Klientów, które w naszym wyobrażeniu polega przede wszystkim na ograniczaniu potencjalnych oraz możliwych ryzyk zagrażających naszym mocodawcom.

Pracujemy sumiennie. Do zleconych nam zadań podchodzimy z największą zawodową starannością oraz odpowiedzialnie.

Pracujemy rzetelnie. Powierzone nam czynności wykonujemy należycie, w naszej pracy opieramy się na faktach oraz dostępnej wiedzy. Nie przekazujemy informacji niesprawdzonych lub niepewnych.

Działamy zgodnie z prawem, nie łamiemy przepisów, nie obchodzimy ich i nie nakłaniamy do tego naszych Klientów. Proponujemy rozwiązania równie bezpieczne, co korzystne ekonomicznie.

Opieramy się na naszej wiedzy oraz wiedzy udostępnionej przez autorytety w dziedzinie prawa podatkowego oraz sądy. To co nam się wydaje pozostawiamy dla siebie i weryfikujemy z teorią i praktyką.

Działamy etycznie, uważamy, że sposób działania jest równie ważny jak jego skutek.

Poznane fakty i informacje zachowujemy w tajemnicy. Informacje o sprawach naszych Klientów pozostają w obrębie ścian naszej kancelarii. Tylko sąd może nakazać nam przerwać milczenie i tylko z bardzo ważnego powodu.

Wspieramy transgraniczną działalność

Europejskie Centrum Podatkowe zostało zawiązane w 2010 r. z myślą o wspieraniu transgranicznej działalności.

Spółka jest wpisana do rejestrów osób prawnych uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego w Polsce oraz Republice Federalnej Niemiec prowadzonych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych oraz Izbę Doradców Podatkowych Brandenburgii (Steuerberaterkammer Brandenburg).

W roku 2011 Europejskie Centrum Podatkowe przejęło spółki: Bavaria consulting Sp. z o.o. w Warszawie oraz euro-punkt.pl Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim dokonujące zagranicznych rozliczeń podatkowych osób migrujących. W konsekwencji ECP prowadzi działalność od ponad dekady, wpierając wszelkie formy transgranicznej aktywności, od pracowników migrujących, po duże przedsiębiorstwa działające na zagranicznych rynkach, głównie w Niemczech.

Zespół ECP

O pozycji i sile kancelarii podatkowej Europejskie Centrum Podatkowe stanowią pracownicy. Nasz zespół we Wrocławiu składa się z ambitnych ludzi, posiadających wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze. Doświadczenie naszych pracowników umożliwia nam skutecznie, szybko i bezbłędnie rozwiązywać problemy wszystkich naszych klientów.

Trzon naszej kancelarii stanowią doradcy podatkowi i doświadczeni menedżerowie kierujący pracami poszczególnych zespołów:

Paweł Jackowski ECP

Paweł Jackowski

Doradca podatkowy (nr wpisu: 11603), założyciel oraz członek zarządu w Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania transgranicznej działalności gospodarczej, w szczególności podatkiem od wartości dodanej. Wcześniej pracował dla międzynarodowych firm doradczych (Deloitte, PwC) w Polsce oraz w Holandii. Występuje również w charakterze pełnomocnika przed polskimi i niemieckimi organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi / finansowymi.

Krystian Dobrzycki ECP

Krystian Dobrzycki

Założyciel oraz członek zarządu w Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu. Absolwent Ekonomiki Przedsiębiorstw na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Doświadczenie w obszarze audytu i kontrollingu finansowego zdobywał w międzynarodowych korporacjach (PwC, Carrefour) w Holandii i w Polsce.

Michał Kołsut ECP

Michał Kołsut

Doradca Podatkowy (nr wpisu: 11457), członek zarządu w Europejskim Centrum Podatkowe Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej oraz postępowań podatkowych, od wielu lat z powodzeniem prowadzący własną Kancelarię Podatkową. Pełnomocnik wielu podmiotów w trakcie kontroli podatkowych, postępowań oraz procesach sądowych w sporze z organami podatkowymi. Posiada kilkanaście lat doświadczenia w księgowości i doradztwie podatkowym. Prelegent szkoleń z zakresu prawa podatkowego i zasad reprezentacji klientów przed organami skarbowymi.

Izby i stowarzyszenia

Europejskie Centrum Podatkowe jest wpisane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego za numerem 430. Zobacz decyzję o wpisie z 07.06.2011 r. 

Europejskie Centrum Podatkowe jest wpisane przez Izbę Doradców Podatkowych Brandenburgii (Steuerberaterkammer Brandenburg) na listę podmiotów uprawnionych do transgranicznego wykonywania doradztwa podatkowego w Republice Federalnej Niemiec za numerem 791364. Zobacz decyzję o wpisie z dnia 20.01.2020 r.