Ubezpieczenie OC oraz autoryzacje urzędów skarbowych

Europejskie Centrum Podatkowe jest ogólnopolską kancelarią podatkową specjalizującą się w transgranicznych rozliczeniach podatkowych. Jesteśmy wpisani do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Posiadamy także zagraniczne autoryzacje, m.in. niemieckiej Steuerberaterkammer Brandenburg (Izby Doradców Podatkowych Brandenburgii) oraz brytyjskiej HM Revenue & Customs (Izby Skarbowej).

Jesteśmy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe z sumą gwarancyjną EUR 10.000 nie mniej niż PLN 60.000 na ewentualne roszczenia odszkodowawcze w Polsce oraz EUR 250.000 na pojedyncze roszczenie odszkodowawcze w Niemczech.

Wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego w Polsce

Pobierz decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych

 

Decyzja uprawniająca do świadczenia wybranych usług doradztwa podatkowego w Niemczech

Pobierz decyzję Izby Doradztwa Podatkowego Brandenburg w Niemczech