Marża a narzut. Czym się od siebie różnią?

Marża a narzut. Czym się od siebie różnią?

Marża i narzut to dwa pojęcia, które często są ze sobą mylone. To źle, bo w biznesie mają one kluczowe znaczenie dla ustalania cen produktów i usług. W tym artykule wyjaśnimy, czym różnią się te pojęcia oraz jak efektywnie wykorzystać je podczas kalkulacji ceny.

Definicje podstawowe: co to jest marża i co to jest narzut?

Efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wymaga posiadania podstawowej wiedzy na temat wskaźników wpływających na ceny produktów. Wśród nich na uwagę zasługują dwa: marża i narzut. Ta pierwsza to nic innego, jak różnica między ceną sprzedaży a kosztem wytworzenia lub nabycia produktu. Narzut to natomiast procentowy udział kosztów w cenie sprzedaży. Jak zatem widać, oba wskaźniki są kluczowe podczas wyznaczania optymalnej strategii cenowej.

Kluczowe różnice między marżą a narzutem

Najważniejszą różnicą między marżą a narzutem jest punkt odniesienia. Wysokość marży liczy się od ceny ostatecznej, czyli ceny sprzedaży. W przypadku narzutu liczy się go od ceny nabycia lub produkcji. Innymi słowy, marża to procentowa wartość zysku, jaki firma osiąga ze sprzedaży produktu, a narzut to procentowy udział kosztów w cenie sprzedaży, informujący o rentowności produktu.

Jak obliczać marżę?

Marżę można obliczyć za pomocą wzoru: marża = cena sprzedaży — koszt wytworzenia lub nabycia produktu. Na przykład, jeśli koszt wytworzenia produktu wynosi 100 zł, a cena sprzedaży wynosi 150 zł, to marża wynosi 50 zł lub 33,3% (50 zł / 150 zł).

Jak obliczać narzut?

Narzut można obliczyć za pomocą wzoru: narzut = (cena sprzedaży — koszt wytworzenia lub nabycia produktu) / koszt wytworzenia lub nabycia produktu * 100%. Na przykład, jeśli koszt wytworzenia produktu wynosi 100 zł, a cena sprzedaży wynosi 150 zł, to narzut wynosi 50% ((150 zł – 100 zł) / 100 zł * 100%).

Marża i narzut w praktyce biznesowej: jakie mają znaczenie?

Marża i narzut są kluczowe dla ustalania cen produktów i usług. Jeśli ich poziom jest wysoki, to znaczy, że firma osiąga zadowalające zyski ze sprzedaży produktów. Gdy z kolei kształtują się na niskim poziomie, może to wskazywać, że firma nie zarabia na sprzedawanych produktach, lub nawet ponosi straty. Taka analiza finansowa pozwala zidentyfikować obszary wymagające doskonalenia i wdrożyć efektywne strategie cenowe.

Jak efektywnie wykorzystać marżę i narzut w ustalaniu cen

Marża i narzut są wskaźnikami, które są wykorzystywane w różnych obszarach biznesu. Należą do nich m.in.:

  • Kalkulacja ceny — marża i narzut są wykorzystywane do określenia ceny sprzedaży produktu lub usługi.
  • Zarządzanie finansami — marża i narzut są wykorzystywane do analizy finansowej przedsiębiorstwa, w tym do oceny rentowności produktów i usług.
  • Strategie cenowe — marża i narzut są wykorzystywane do opracowania strategii cenowych przedsiębiorstwa.

Więcej na ten temat piszemy w poradniku: jak założyć sklep internetowy.

Marżę i narzut warto wykorzystywać w szczególności podczas ustalenia ceny sprzedawanych produktów lub usługi. Jak to zrobić? Po pierwsze ustal koszty stałe i zmienne produktu lub usługi. Następnie określ marżę, którą chcesz osiągnąć. Na koniec pomnóż koszty zmienne przez marżę. W ten sposób otrzyma się cenę sprzedaży, która zapewni pożądany poziom zysku.

Różnice między marżą a narzutem – teraz już je znasz!

Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć różnice między marżą a narzutem oraz wskazał, jak wykorzystać te dwa wskaźniki w praktyce biznesowej. Jeśli jednak nadal szukasz informacji lub chcesz zgłębić swoją wiedzę na temat rentowności małej firmy, przeczytaj inne wpisy na naszym blogu. Znajdziesz tam między innymi poradnik jak prowadzić księgowość dla sklepu internetowego.

Przeczytaj również: