Składki ZUS w spółce z o.o. Czy wspólnicy muszą je opłacać?

Składki ZUS w spółce z o.o. Czy wspólnicy muszą je opłacać?

Przedsiębiorcy, którym zależy na optymalizacji kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, często decydują się na założenie podmiotu, jakim jest spółka z o.o. Wiele wątpliwości budzi jednak kwestia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Zainteresował Cię ten temat? Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź, kiedy wspólnicy spółki z o.o. muszą płacić składki ZUS.

Zakładanie firmy – o czym warto pamiętać?

Założenie i prowadzenie własnej firmy wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju wydatków. Nic więc dziwnego, że wielu debiutujących przedsiębiorców zastanawia się, skąd uzyskać dofinansowanie do działalności gospodarczej w 2023 roku oraz co zrobić, by pozbyć się niektórych uciążliwych obowiązków, związanych chociażby z koniecznością opłacania składek ZUS. Popularnym rozwiązaniem ostatniego z przytoczonych wyżej problemów jest założenie spółki z o.o. O czym warto pamiętać, decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej właśnie w tej formie?

Spółka z o.o. – najważniejsze zasady

W świetle obowiązujących obecnie regulacji spółka z o.o. jest spółką kapitałową, podlegającą przepisom prawa handlowego. Ustawodawca wyposażył ją dodatkowo w niezależną od wspólników osobowość prawną. Oznacza to, że jako samodzielny podmiot prawa gospodarczego, może ona we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność wykonywać różnego rodzaju czynności prawne. Warto pamiętać, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na takiej spółce ciążą określone obowiązki podatkowe, a także te, wynikające z posiadania statusu płatnika składek ZUS. Więcej na ten temat piszemy w poradniku: sklep internetowy a forma opodatkowania.

Składki ZUS w spółce z o.o. – kto jest zobowiązany do ich opłacania?

Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku wspólników spółki z o.o. uregulowany został na mocy ustawy z 3 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (SUS), a także orzecznictwa Sądu Najwyższego. Pierwsze z wymienionych wyżej źródeł prawa w art. 8 ust. 6 pkt 4 wskazuje, że wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością traktowany jest na równi z przedsiębiorcą prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą. W związku z tym ciąży na nim obowiązek odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku spółek założonych przez co najmniej 2 wspólników. Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem przedsiębiorcy decydujący się na prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki.

Wieloosobowa spółka z o.o. a obowiązek opłacania składki ZUS

Pierwszym z wyjątków jest sytuacja, gdy spółka z o.o. nawiąże ze wspólnikiem stosunek pracy. W wyniku tego udziałowiec zyskuje bowiem status pracownika. To z kolei sprawia, że podlega on ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia. Ile wynosi składka ZUS w spółce z o.o. za wspólnika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę? Przepisy ustawy SUS wskazują, że podczas ustalania jej wysokości obowiązują takie same zasady, co w przypadku innych pracowników.

Z koniecznością opłacania składki ZUS w spółce z o.o. muszą liczyć się również Ci wspólnicy, pomiędzy którymi występują znaczące dysproporcje w podziale udziałów. Do tej kwestii odniósł się Sąd Najwyższy w wyroku z 3 lipca 2019 r. (II UK 24/18). W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazał on, że tzw. wspólnik większościowy, posiadający w spółce niemal wszystkie uprawnienia korporacyjne i majątkowe, co do zasady podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Ile w tym przypadku wynosi składka ZUS w spółce z o.o.? Co do zasady, podczas ustalania jej wysokości, stosuje się przepisy dotyczące przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

Składki ZUS w spółce z o.o. – zmiany obowiązujące od 2022 r.

Wraz z wejściem w życie reformy podatkowej, określanej potocznie Polskim Ładem zmieniły się zasady dotyczące opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za członka lub prezesa zarządu spółki z o.o. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. regulacjami, wymienione wyżej podmioty powinny być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Obowiązek odprowadzania składek powstaje z chwilą powołania i ustaje w dniu odwołania z pełnionej funkcji. Kwota składki, podobnie jak ma to miejsce w przypadku przedsiębiorców, stanowi 9% podstawy jej wymiaru.

Składki ZUS w spółce z o.o. – podsumowanie

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ciąży na wspólnikach spółek jednoosobowych, a także tych, których z daną spółką łączy stosunek pracy. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika z kolei, że z koniecznością przelewania środków na konto ZUS powinni liczyć się również wspólnicy, posiadający w spółce z o.o. zdecydowaną większość udziałów.

Mamy nadzieję, że po lekturze naszego poradnika kwestie związane z podleganiem obowiązkowi ubezpieczeń społecznych przez podmioty prowadzące spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie budzą już żadnych wątpliwości. Jeśli jednak nadal szukasz informacji dotyczących obowiązków podatkowych lub tego, jak prowadzić księgowość e-commerce, koniecznie zapoznaj się z innymi wpisami na naszym blogu!

Przeczytaj również: