Dofinansowanie do działalności gospodarczej w 2023 roku. Jak je uzyskać?

Dofinansowanie do działalności gospodarczej w 2023 roku. Jak je uzyskać?

Założenie własnej firmy wiąże się z koniecznością ponoszenia różnego rodzaju wydatków. Nic więc dziwnego, że wielu debiutujących przedsiębiorców decyduje się skorzystać ze wsparcia, jakim jest dofinansowanie do JDG. W 2023 r. dotacje na rozpoczęcie działalności lub rozwój firmy mogą pochodzić z kilku różnych źródeł. Przeczytaj nasz poradnik i poznaj dostępne możliwości!

Ile kosztuje założenie JDG?

Choć formalnie rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) nic nie kosztuje, to jednak osoby, które chcą założyć własny biznes, muszą się liczyć z koniecznością ponoszenia różnego rodzaju wydatków. Wiążą się one m.in. z wynajmem lokalu, zakupem niezbędnych urządzeń i oprogramowania, a niekiedy również uzyskaniem pozwoleń i licencji. Do tego dochodzą jeszcze koszty związane z opłacaniem składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy oraz usług księgowych. Więcej na ten temat piszemy w poradniku: jednoosobowa działalność gospodarcza: najważniejsze obowiązki.

Wysokość wydatków, jakie należy ponieść w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, może przekraczać możliwości niejednego debiutującego przedsiębiorcy. Nic więc dziwnego, że osoby, które planują założenie własnego biznesu, często zastanawiają się, z jakich form dofinansowania na rozwój firmy mogą skorzystać. Jeśli ten problem dotyczy także Ciebie, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią naszego poradnika. Znajdziesz w nim m.in. informacje na temat tego, jak uzyskać dotacje z urzędu pracy i funduszy europejskich.

Dofinansowania dla JDG w 2023 r. – jakie możliwości mają przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy zakładający firmę w 2023 r. mogą skorzystać z różnych form dofinansowania na rozpoczęcie i rozwój własnego biznesu. Największą popularnością cieszą się dotacje z urzędu pracy. Ci, którzy chcą realizować innowacyjne projekty, często ubiegają się natomiast o środki pochodzące z funduszy europejskich. Naprzeciw oczekiwaniom debiutujących przedsiębiorców wychodzi również wiele banków. Te, w swojej ofercie nierzadko mają niskooprocentowane pożyczki, z których środki można przeznaczyć np. na inwestycje lub zakup wyposażenia. Osoby, które gotowe są ponieść nieco większe ryzyko, mogą z kolei skorzystać ze wsparcia dostępnego w ramach funduszy venture capital i private equity. Jak widać, możliwości jest naprawdę sporo. Sprawdź, która z nich okaże się najlepsza dla Ciebie!

Jak uzyskać dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej z urzędu pracy?

Osoby, które zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, mogą ubiegać się o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dotacji jest równa 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W 2023 r. można zatem otrzymać nawet 38 tys. zł. Aby jednak uzyskać takie wsparcie, trzeba spełnić kilka warunków. Środki przeznaczone są bowiem dla:

 • bezrobotnych,
 • absolwentów centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej,
 • opiekunów osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy.

Dofinansowanie na założenie i rozwój działalności gospodarczej, jakie można uzyskać z urzędu pracy, ma charakter bezzwrotny. Środki przekazywane są na rachunek bankowy przedsiębiorcy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i mogą być przeznaczone na cele związane z prowadzeniem firmy. Zanim jednak zdecydujesz się skorzystać z tej formy wsparcia, skontaktuj się z urzędem pracy, z którego chcesz uzyskać dofinansowanie. Oferta poszczególnych jednostek może różnić się pod względem:

 • terminu naboru wniosków,
 • maksymalnej kwoty dotacji,
 • dodatkowych wymagań, jakie musi spełnić wnioskodawca.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie dla JDG?

Wniosek o dofinansowanie składa się w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności. Należy w nim wpisać następujące informacje:

 • kwotę, jaką chcesz uzyskać w formie dotacji,
 • rodzaj wykonywanej działalności,
 • kalkulację kosztów związanych z rozpoczęciem działalności,
 • cel, na który przeznaczysz otrzymane środki,
 • formę zabezpieczenia ich zwrotu (w przypadku, gdy okaże się, że nie spełniasz warunków przewidzianych w umowie o dofinansowanie).

Niekiedy do powyższego zestawienia trzeba dołączyć również biznesplan. Choć przygotowanie takiego dokumentu wymaga nieco czasu, to jednak może korzystnie wpłynąć na ocenę wniosku przez komisję.

Pamiętaj, że komisja podczas weryfikacji wniosku sprawdzi, czy spełniasz kryteria formalne. Dofinansowania nie otrzymasz, jeśli:

 • korzystałeś z bezzwrotnego wsparcia ze środków publicznych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • prowadziłeś działalność gospodarczą w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Dofinansowanie dla JDG z funduszy europejskich

Kolejnym źródłem, z którego można pozyskać środki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w 2023 r., są fundusze europejskie. Mimo trwającego obecnie sporu rządu z KE, na początku tego roku rozpoczęły się już pierwsze nabory wniosków.

Zaakceptowany w styczniu harmonogram programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) uwzględnia terminy planowanych w bieżącym roku konkursów, w ramach których przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie ze środków przeznaczonych na politykę spójności na lata 2021-2027 (tabela 1). Największe szanse na uzyskanie wsparcia mają projekty o charakterze badawczo-rozwojowym oraz te wspierające cyfrową transformację biznesu.

Tabela 1. Harmonogram konkursów odbywających się w ramach programu FENG w 2023 r.

ObszarŚcieżkaOrganizacje zajmujące się obsługą wnioskówTermin składania wniosków
InnowacjeSMARTPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju7 luty  do 31 października
Kredyt technologicznyBank Gospodarstwa Krajowego23 marca do 31 maja
Seal of excellenceNarodowe Centrum Badań i Rozwoju16 maja do 31 lipca
InnostartNarodowe Centrum Badań i Rozwoju27 luty do 29 grudnia
Granty na EurograntyPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości31 maj 2023 do 3 września 2024
EkoinnowacjeSMARTPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju7 luty  do 31 października
Kredyt ekologicznyBank Gospodarstwa Krajowego22 sierpnia do 21 listopada
Rozwój eksportuPromocja marki innowacyjnych MŚPPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości20 czerwca do 20 września
Cyfryzacja biznesuSMARTPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju7 luty  do 31 października
Wsparcie transformacji cyfrowej MŚPMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej27 luty do 29 grudnia

Źródło: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki; https://www.poir.gov.pl/media/113708/harmonogram_naboru_wnioskow_FENG_11012023.pdf

W II kwartale 2023 r. zaplanowano łącznie 75 konkursów, spośród których 20 ma charakter krajowy, 35 regionalny, zaś pozostałe 20 to konkursy realizowane w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Środki z funduszy europejskich mają być redystrybuowane w ramach bezzwrotnych dotacji, jak i kredytu udzielanego z udziałem banków komercyjnych. Szczegółowych informacji na temat wymagań, jakie musisz spełnić, by uzyskać wsparcie, szukaj na Portalu Funduszy Europejskich.

Dofinansowanie dla działalności gospodarczej w ramach programów rządowych

Debiutujący przedsiębiorcy mogą ubiegać się również o wsparcie w ramach rządowego programu „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie”. Projekt realizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego adresowany jest w szczególności do absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatniego roku studiów, bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, a także opiekunów osób niepełnosprawnych. Ze środków dystrybuowanych w ramach tego programu mogą skorzystać także drobni przedsiębiorcy, producenci rolni oraz inne podmioty świadczące usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne. W przypadku tej ostatniej grupy udostępnione środki można jednak przeznaczyć wyłącznie na utworzenie nowego stanowiska pracy.

Maksymalna kwota pożyczki, jaką można uzyskać w ramach tego projektu, to ok. 130 tys. zł. Środki te należy jednak spłacić w ciągu 7 lat od momentu przyznania finansowania. Oprocentowanie pożyczki wynosi od 0,68 do 1,7% w skali roku. Przedsiębiorca korzystający z tego typu wsparcia nie ponosi jednak dodatkowych kosztów związanych z opłatą prowizji bankowej czy obsługą przyznanego finansowania.

Teraz już wiesz, jak uzyskać dofinansowanie do działalności gospodarczej w 2023 roku!

Przedsiębiorcy, którym zależy na założeniu własnej firmy lub jej dynamicznym rozwoju, nie muszą finansować wszystkich wydatków z tym związanych z własnej kieszeni. W 2023 r. mogą oni bowiem skorzystać z różnych form dofinansowania dla JDG. Mamy nadzieję, że po lekturze naszego poradnika wiesz już, z jakich opcji możesz skorzystać. Jeśli natomiast chcesz zgłębić swoją wiedzę na temat prowadzenia biznesu, koniecznie zapoznaj się z innymi wpisami na naszym blogu. Znajdziesz tam szereg wskazówek dotyczących m.in. tego, jak prowadzić księgowość e-commerce, by uniknąć problemów z fiskusem.

Przeczytaj również: