Kwota wolna od podatku 2024. Ile wynosi?

Kwota wolna od podatku 2024. Ile wynosi?

Kwota wolna od podatku to nic innego, jak część dochodu, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jest to jeden z elementów systemu podatkowego, który ma na celu ulżenie podatnikom o niskich zarobkach i zapewnienie im minimalnego poziomu życia. Obowiązuje ona osoby rozliczające się według skali podatkowej, czyli według dwóch progów podatkowych: 12% i 32%. Z tego artykułu dowiesz się, ile wynosi kwota wolna od podatku w 2024 roku, jak oblicza się podatek dochodowy z jej uwzględnieniem, jak wpływa ona na rozliczenie roczne i co zrobić, by skorzystać z optymalizacji podatkowej.

Co to jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to ta część Twojego dochodu, od której nie nalicza się podatku dochodowego. Oznacza to, że jeśli Twój dochód w danym roku podatkowym nie przekroczy jej wartości, nie musisz płacić podatku. Gdy z kolei jest on wyższy od jej limitu, podatek naliczony zostanie jedynie od nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku. Można zatem powiedzieć, że stanowi ona formę ulgi podatkowej o charakterze powszechnym, która zmniejsza obowiązki podatnika.

Zmiany w kwocie wolnej od podatku na rok 2024

W 2022 roku nastąpiła istotna zmiana w wysokości kwoty wolnej od podatku. Została ona podniesiona z 8 000 zł do 30 000 zł. Nastąpiło to w ramach większej reformy podatkowej, która obniżyła również stawkę podatku dochodowego dla pierwszego progu podatkowego z 17% do 12%. Zmiany te miały na celu poprawę sytuacji finansowej Polaków i pobudzenie gospodarki.

Kwota wolna od podatku w 2024 r. nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosiła 30 000 zł. Oznacza to, że jeśli Twój dochód w 2024 roku nie przekroczy tej wartości, nie zapłacisz podatku dochodowego. Jeśli jednak będzie on wyższy, to zapłacisz podatek dochodowy w wysokości 12% od nadwyżki ponad 30 000 zł, aż do osiągnięcia drugiego progu podatkowego, który wynosi 120 000 zł. Powyżej tej kwoty zapłacisz podatek w wysokości 32%. Musisz również pamiętać, że jeśli Twój dochód przekroczy milion złotych, zapłacisz tzw. daninę solidarnościową w wysokości 4% od nadwyżki ponad milion.

Jak oblicza się podatek dochodowy z uwzględnieniem kwoty wolnej?

Aby obliczyć podatek dochodowy z uwzględnieniem kwoty wolnej, należy najpierw ustalić dochód podatnika, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Następnie należy odjąć od dochodu ewentualne ulgi podatkowe, takie jak ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna, ulga internetowa czy ulga na darowizny. Więcej na ten temat piszemy w poradniku: ulgi podatkowe 2023 – co można odpisać od podatku.

Uzyskaną kwotę należy zaokrąglić do pełnej złotówki i wyliczyć podatek według odpowiedniej stawki procentowej. Od wyliczonego podatku dochodowego należy odjąć kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 12% z kwoty wolnej od podatku, czyli 3 600 zł rocznie.

Przykład: Pracujesz na etacie i w 2024 roku zarobiłeś 50 000 zł brutto. Twoje koszty uzyskania przychodu wynoszą 2500 zł, a ulga na dziecko 1112,04 zł. Jak obliczysz swój podatek dochodowy?

Dochód = 50 000 zł – 2500 zł = 47 500 zł
Dochód po odliczeniu ulgi = 47 500 zł – 1112,04 zł = 46 387,96 zł
Podatek = 46 387,96 zł x 12% = 5566,56 zł
Podatek po odliczeniu kwoty zmniejszającej = 5566,56 zł – 3 600 zł = 1966,56 zł
Podatek do zapłaty = 1966,56 zł

Wpływ kwoty wolnej na rozliczenie roczne

Kwota wolna od podatku ma wpływ na rozliczenie roczne, ponieważ może skutkować zwrotem nadpłaconego podatku lub brakiem konieczności jego zapłaty. Aby jednak skorzystać z tego przywileju, podatnik musi rozliczać się według skali podatkowej i uzyskiwać dochody mieszczące się w określonym przedziale.

Porady dla podatników – jak wykorzystać kwotę wolną od podatku?

Kwota wolna od podatku w 2024 r. może być elementem pozwalającym na uzyskanie efektu optymalizacji podatkowej. Jeśli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą, to warto zrobić to w drugiej połowie roku, aby Twój dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. W ten sposób unikniesz płacenia podatku za cały rok i odzyskasz zaliczki na podatek. Postaraj się również rozliczać wspólnie z małżonkiem lub (jeśli masz taką możliwość) jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W ten sposób możesz skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów.

Teraz już wiesz, co to jest kwota wolna od podatku!

Podsumujmy najważniejsze informacje. Kwota wolna od podatku to część Twojego dochodu, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tego typu ulga podatkowa ma na celu ulżenie podatnikom o niskich zarobkach i zapewnienie im minimalnego poziomu życia. W 2024 roku kwota wolna od podatku wynosić będzie 30 000 zł, zaś kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł. Aby jednak skorzystać z kwoty wolnej w 2024 r., podatnik musi rozliczać się według skali podatkowej i mieścić się w odpowiednim przedziale dochodów.

Mam nadzieję, że ten tekst pomógł Ci zrozumieć, ile wynosi kwota wolna od podatku w 2024 roku i jak z niej skorzystać. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się ze specjalistą od księgowości lub przeczytaj inne artykuły zamieszczone na naszym blogu.

Przeczytaj również: