Ulga na dziecko w Niemczech czyli Kinderfreibetrag

Wysokość rocznego zobowiązania podatkowego, a w konsekwencji ewentualnej nadpłaty (zwrot podatku) zależy od szeregu czynników, w szczególności prawa podatnika do określonych ulg podatkowych. Jedną z nich jest  ulga na dziecko (w roku 2011 wynosi zasadniczo nawet do 7.008 EUR na każde dziecko). Niemiecki system podatkowy przewiduje ulgi dla podatników posiadających na utrzymaniu nieletnie lub studiujące dzieci. Zasadniczo prawo do […]