Co oznacza wspólne rozliczenie z małżonkiem? Dlaczego warto?

Prawo podatkowe przewiduje możliwość wspólnego opodatkowania małżonków. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej również Polakom pracującym za granicą przysługuje prawo wspólnego z małżonkiem rozliczenia dochodów w zagranicznym urzędzie skarbowym. Złożenie wspólnego zeznania podatkowego może przynieść podatnikowi (pracownikowi) korzyść finansową. Korzyść ta jest tym większa, im większa jest różnica dochodów osoby pracującej za granicą i współmałżonka w kraju. Przyczyną jest […]