Przeliczanie kwoty przychodu w walucie obcej w celu rozliczenia podatkowego

Przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie Polski na podstawie obowiązujących przepisów ma możliwość wystawiania faktur zarówno w złotych, jak i w walutach obcych. Jeżeli skorzysta on z opcji drugiej, przy składaniu deklaracji podatkowej zobowiązany jest do przeliczenia kwoty faktury na złote. Poniżej wyjaśniamy, jaki kurs należy obrać w wypadku wystawiania faktur oraz korekt w walucie obcej. Zasady odnośnie do wyboru kursu waluty […]