Czy warto założyć firmę w Czechach?

Wysokie podatki i składki ZUS zniechęcają do prowadzenia własnego biznesu, stanowiąc poważne obciążenie, zwłaszcza dla małych firm jednoosobowych. Oczywiście na początku działalności można korzystać z preferencyjnych warunków rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne, ale po upłynięciu określonego czasu te ulgi znikają i następuje skokowy wzrost kosztów. W takiej sytuacji wielu małych przedsiębiorców zastanawia się nad możliwością […]