Na czym polega mikrofaktoring?

Gdy firma znajduje się w kryzysie i brakuje jej środków na pokrycie bieżących zobowiązań, jedną z metod na zwiększenie płynności finansowej jest przekazanie podmiotowi zewnętrznemu nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem płatności w zamian na natychmiastową wypłatę gotówki. Oczywiście taka umowa wiąże się z koniecznością uiszczenia prowizji, przez co realnie otrzymuje się mniejsze pieniądze, ale w […]