Wlt-fakctoring-min

Na czym polega mikrofaktoring? Kompletny przewodnik

Gdy firma znajduje się w kryzysie i brakuje jej środków na pokrycie bieżących zobowiązań, jedną z metod na zwiększenie płynności finansowej jest przekazanie podmiotowi zewnętrznemu nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem płatności w zamian na natychmiastową wypłatę gotówki. Oczywiście taka umowa wiąże się z koniecznością uiszczenia prowizji, przez co realnie otrzymuje się mniejsze pieniądze, ale w zamian zyskuje się gotówkę zwiększającą płynność finansową przedsiębiorstwa.

Faktoring i mikrofaktoring

To pojęcia niezwykle do siebie zbliżone, odnoszące się do tej samej sytuacji, ale dedykowane innym grupom podmiotów. O ile faktoring dotyczy dużych firm, których roczny obrót przekracza wartość kilku milionów złotych, o tyle mikrofaktoring jest usługą dedykowaną zdecydowanie mniejszym podmiotom, głównie małym i średnim przedsiębiorstwom z wielu różnych branż.

Charakterystyka usługi jest w obu przypadkach taka sama. Przedsiębiorstwo, czyli faktorant wystawiający fakturę za wykonaną usługę lub dostarczony produkt, przekazuje ją firmie zewnętrznej, czyli faktorowi. Faktor w zamian za określoną prowizję natychmiast przekazuje pełną wartość faktury brutto na konto faktoranta. Taka usługa może mieć charakter cesji faktury, wówczas to faktorant zajmie się ściągnięciem wierzytelności z podmiotu, któremu została ona wystawiona lub formę pożyczki. W tym drugim wariancie zwykle nie dokonuje się cesji faktury, która pozostaje własnością przedsiębiorcy. Taka faktura staje się swego rodzaju poręczeniem pożyczki udzielonej faktorantowi. Gdy faktoring ma formę pożyczki, wówczas kwestia dochodzenia wierzytelności najczęściej spoczywa na przedsiębiorcy – niektórzy faktorzy również biorą na siebie część odpowiedzialności za odzyskanie należnych pieniędzy.

Co warte podkreślenia, prowizja w ramach faktoringu traktowana jest jako koszt. W związku z tym doświadczone biuro rachunkowe o specjalności księgowość e-commerce lub dowolnie inna z łatwością rozliczy tego typu wydatek, tym samym obniżając w odpowiedni sposób wartość należnego podatku.

Mikrofaktoring dedykowany jest przede wszystkim mniejszym podmiotom wystawiającym faktury z odroczonymi terminami płatności. W związku z tym limity finansowania dla mikrofaktoringu są zdecydowanie niższe niż w przypadku dużych firm, które mogą negocjować ich maksymalną wartość. Zdecydowanie niższe limity finansowania mają również pożyczki, w których nie dochodzi do cesji faktury na rzecz faktora.

Zalety mikrofaktoringu

Możliwość przekazania nieprzeterminowanej faktury z odroczonym terminem płatności podmiotowi zewnętrznemu, w zamian za jej natychmiastową spłatę kosztem niewielkiej prowizji, to doskonała opcja dla wielu małych firm, które mają chwilowy problem z płynnością finansową.

To dobra propozycja również dla tych przedsiębiorstw, które ze względu na charakter prowadzonej działalności wystawiają niemal wyłącznie faktury z długim terminem płatności – to m.in. specyfika branży transportowej. Dzięki usłudze mikrofaktoringu można przyspieszyć płatności i jednocześnie zredukować ryzyko związane z niewypłacalnością klientów – przy cesji faktury na rzecz faktora.

Mikrofaktoring nie tylko zwiększa płynność finansową firmy, zapewniając natychmiastowy dostęp do pieniędzy z wystawionych faktur, ale może pomóc również w zredukowaniu problemów z nieterminowymi klientami. Gdy dokonujesz cesji faktury na rzecz faktora, to on przejmuje na siebie obowiązek monitorowania kwestii związanych z płatnością i ewentualnej windykacji należności.

Przedsiębiorcy decydujący się na skorzystanie z usługi mikrofaktoringu stają się bardziej konkurencyjni, bo mogą zaoferować klientom dłuższe terminy płatności. Co ważne, wciąż mają dostęp do gotówki, dzięki czemu na bieżąco mogą wypełniać swoje zobowiązania finansowe wobec innych podmiotów, tym samym poprawiając swoją wiarygodność

Warto również podkreślić, że faktoring nie wpływa na zdolność kredytową i bilans przedsiębiorstwa. W związku z tym, decydując się na mikrofaktoring, wciąż możesz zaciągać pożyczki na rozwój firmy czy decydować się na leasing potrzebnego sprzętu.

Wartość prowizji związanej z mikrofaktoringiem można zaliczyć jako koszt działalności przedsiębiorstwa. Jeśli nie wiesz, jak zrobić to w poprawny sposób, skorzystaj z pomocy biura rachunkowego, którego specjalnością jest księgowość e-commerce – oczywiście pod warunkiem, że działasz właśnie w tej branży.

Kto może korzystać z mikrofaktoringu?

Na rynku pojawia się coraz więcej firm specjalizujących się w faktoringu i windykacji należności. Wiele z nich, starając się zdobyć nowych klientów, swoje usługi dedykuje już nie tylko dużym przedsiębiorstwom generującym roczne obroty na poziomie kilku milionów złotych, ale także zdecydowanie mniejszym podmiotom – firmom usługowym i handlowym, w tym sklepom internetowym, a nawet freelancerom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze.

Z mikrofaktoringu może korzystać dziś niemal każdy właściciel małego biznesu, który wystawia faktury z długim terminem płatności. To szczególnie korzystne dla przedsiębiorców, którzy mają problem z monitorowaniem płatności i windykacją opóźnionych faktur. Ceną za mikrofaktoring jest oczywiście prowizja, ale ta jest stosunkowo niska. Poza tym przy podpisywaniu umowy na dłuższy termin zawsze można ją negocjować. Warto również pamiętać, że prowizja jest kosztem, który można należy odpowiednio rozliczyć. Jeśli prowadzisz działalność internetową i nie wiesz, jak to zrobić, zatrudnij biuro rachunkowe o specjalności księgowość e-commerce, które zna się na rzeczy i wie, jak księgowość tego typu wydatki.

Przeczytaj również: