yLO-media-min

Media a prowadzenie firmy w domu

Starając się ograniczyć koszty działalności, wielu przedsiębiorców decyduje się na zlokalizowanie siedziby swojej firmy w prywatnym mieszkaniu. Dzięki temu nie trzeba ponosić wydatków na wynajem biura czy małego magazynu. W związku z tym, że prowadzenie firmy we własnym domu może wiązać się ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej, gazu czy wody, część tego typu wydatków można zakwalifikować jako koszty i w ten sposób zmniejszyć należny podatek.

Kiedy prowadzenie firmy w domu może być opłacalne?

To opcja chętnie wybierana przez mniejsze podmioty, najczęściej firmy jednoosobowe, w tym przede wszystkim przez przedsiębiorców świadczących usługi oraz zajmujących się działalnością internetową, na przykład prowadzących sklepy internetowe. Zlokalizowanie siedziby firmy w domu, przy wyborze odpowiedniej formy opodatkowania (według skali podatkowej lub podatku liniowego), pozwala na zakwalifikowanie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem domu jako kosztów działalności, a tym samym na ich korzystne rozliczenie. W tym wypadku księgowość sklepu internetowego lub innego rodzaju biznesu prowadzonego w domu wymaga nieco więcej zachodu, ale pozwala osiągnąć wymierne korzyści w postaci obniżenia wysokości należnego podatku.

Co można zakwalifikować jako koszt?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszt podatkowy uznaje się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. W związku z tym wydatki eksploatacyjne ponoszone w związku z wykorzystaniem lokalu na potrzeby firmy mogą być traktowane jako koszty i można je korzystnie rozliczyć, zmniejszając dzięki nim podstawę do obliczenia podatku.

Co ważne, za wydatki eksploatacyjne uznaje się zarówno czynsz, jak i opłaty za media – energię elektryczną, ogrzewanie, gaz, wodę, ścieki, a nawet za internet. Wszystko zależy od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej – kosztem może być tylko to, co jest niezbędne do prowadzenia firmy. Jeśli chcesz mieć pewność, co możesz uznać za koszt, wynajmij biuro rachunkowe dla sklepu internetowego i to jemu zleć prowadzenie tego typu rozliczeń.

Doświadczone biuro nie tylko odpowiednio zaksięguje ponoszone wydatki, ale także pomoże ustalić, co i w jakiej proporcji można uznać za koszt działalności. Warto pamiętać, że prowadząc działalność gospodarczą w domu, chociażby taką jak sklep internetowy, tylko część wydatków eksploatacyjnych może być uznanych za koszty firmy. Najczęściej jest to ustalane na zasadzie proporcji.

Gdy w formularzu zgłoszeniowym CEIDG-1 za siedzibę działalności gospodarczej wskażesz wyodrębnione pomieszczenie w swoim domu, wówczas możesz podzielić wydatki na media proporcjonalnie do powierzchni pomieszczenia przeznaczonego na działalność w stosunku do ogólnego metrażu mieszkania czy domu.

Gdy takie pomieszczenie nie zostało wyodrębnione i za siedzibę firmy uznawane jest całe mieszkanie, wciąż można dokonać odliczeń za czynsz i media. Wówczas przedsiębiorca samodzielnie określa proporcję wydatków ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Trzeba przy tym pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu tego typu wydatków. Szczególne wątpliwości mogą budzić wydatki na wodę czy gaz, zwłaszcza jeśli mieszkanie lub dom nie jest ogrzewane gazem, a jedynie jest on wykorzystywany w kuchni do gotowania.

Jeśli masz sklep internetowy lub prowadzisz inną działalność w sieci, pracujesz w domu i nie chcesz mieć problemów z Urzędem Skarbowym, rozliczając wydatki ponoszone na media (prąd, wodę, gaz czy internet), zatrudnij biuro rachunkowe dla sklepu internetowego lub dowolnie innego rodzaju firmy, jaką prowadzisz w mieszkaniu. Doświadczona księgowa wskaże, które wydatki i w jakiej proporcji możesz odliczyć od dochodu, i odpowiednio je zaksięguje.

Czy potrzebne są dodatkowe liczniki?

Prowadząc firmę w domu, co do zasady nie ma obowiązku instalowania osobnych liczników energii elektrycznej czy wody, czy też zakładania osobnego łącza internetowego. Oczywiście zakładając dodatkowe liczniki, rozliczanie mediów jest zdecydowanie łatwiejsze i pod względem podatkowym bezpieczniejsze, bo nie bazujemy na indywidualnych wyliczeniach tylko na w pełni czytelnych fakturach wystawianych na firmę, ale nie jest to konieczne.

Warto pamiętać, że instalacja osobnych liczników jest nie tylko kłopotliwa, ale i kosztowna. W związku z tym zdecydowana większość przedsiębiorców prowadzących firmę w domu, na przykład właściciele małych sklepów internetowych, nie decyduje się na tego typu rozwiązanie, a koszty mediów rozlicza na zasadzie proporcji – stosunek powierzchni całego mieszkania do powierzchni przeznaczonej na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Gdy księgowość sklepu internetowego jest prowadzona porządnie i poniesione wydatki są odpowiednio udokumentowane, Urząd Skarbowy nie powinien ich kwestionować.

Przeczytaj również: