irlandia

PRSI – zwrot składek na ubezpieczenie społeczne

Osoby zatrudnione w Irlandii płacą składki na ubezpieczenie społeczne do krajowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zasadniczo, poza pewnymi wyjątkami, opłacanie składki jest obowiązkowe.

Zwrot składek na ubezpieczenie społeczne PRSI

Składka na ubezpieczenie społeczne w Irlandii określana jest jako PRSI – „Pay Related Social Insurance”, a jej wysokość zależy od wysokości zarobków pracownika i  klasy ubezpieczeniowej, w której pracownik jest sklasyfikowany. Składkę opłaca zarówno pracownik jak i jego pracodawca. Składa się ona ze składki na Ubezpieczenie Społeczne (Social Insurance) i Ubezpieczenie Zdrowotne (Health Contribution).

Irlandzkie przepisy przewidują możliwość zwrotu części składki PRSI. Zwrot nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego jest możliwy wówczas, gdy składka PRSI została opłacona w niewłaściwej klasie lub w zawyżonej wysokości.

Zwrot części składki PRSI – Health Contribution – jest możliwy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego. Refundacja wynika ze  sposobu naliczania składki zdrowotnej – płacą ją osoby zarabiające co najmniej 26 000 € rocznie brutto, czyli co najmniej 500 € na tydzień. Jeżeli w rozliczeniu rocznym nasze zarobki nie przekroczą  26 000 € (52 tygodnie x 500 €), tym samym nadpłacona składka zdrowotna będzie podlegała zwrotowi.

Kwoty graniczne uprawniające do ubiegania się o zwrot składki zdrowotnej w poszczególnych latach mogą ulec zmianie. I tak na przykład, jeśli w roku 2008 i 2009 tygodniowe wynagrodzenie pracownika wahało się w okolicach 500 €, a łączna wysokość zarobków w tym roku nie przekroczyła 26 000 €, pracownik może wystąpić o zwrot 2 % z tytułu nadpłaconych składek Health Contribution. W roku 2007 górna granica rocznych zarobków stanowiła kwotę 24 960 €.

Większość refundacji odnosi się do osób, które  nie przekroczyły progu rocznych dochodów,  pracowników w wieku powyżej 66 lat lub którzy opłacali składki PRSI według niewłaściwej stawki. Do zwrotu składek może dojść także wówczas, gdy jesteśmy w posiadaniu karty medycznej i nie powinniśmy płacić składki zdrowotnej, a pracodawca nie wiedząc o tym fakcie, składkę PRSI naliczył.

Wniosek o zwrot części składki PRSI – Health Contribution należy złożyć na piśmie do Działu Zwrotów PRSI w Departamencie ds. Społecznych i Rodzinnych  (PRSI Refunds in  Department of Social and Family Affairs).

Z dniem 1 stycznia 2010 r., wniosek o zwrot składek PRSI należy dokonać w ciągu czterech lat od ostatniego dnia w roku składkowym, w których składki te zostały opłacone.

Departament ds. społecznych i rodzinnych dokonuje rozliczeń z wnioskodawcami bezgotówkowo w formie  czeku. Po zdeponowaniu czeku w banku,  pieniądze wpływają na wskazane  konto bankowe.

Przeczytaj również: