gewerbe

Jednoosobowa działalność gospodarcza w Niemczech

Co roku w Niemczech rejestruje się kilkaset Gewerbe prowadzonych przez Polaków. W artykule opisujemy, czym dokładnie jest Gewerbe oraz z jakimi obowiązkami, oraz ulgami się ona wiąże.

Gewerbe jest to działalność jednoosobowa, która zazwyczaj związana jest z przemysłem, handlem lub usługami. Jej cechy to zarobkowość, organizacyjność oraz ciągłość. Zaletami Gewerbe są wyższe dochody oraz o wiele wyższa kwota wolna od podatku. Nie ma ściśle określonych wymagań, które musi spełnić przyszły przedsiębiorca, aby otworzyć Gewerbe.

Gewerbe związana jest z obowiązkiem rejestracji w Niemczech. Działalność należy zarejestrować w niemieckim rejestrze działalności gospodarczej. Aby móc podjąć tę działalność, zgodę wyrazić musi Finanzamt. To właśnie w tym niemieckim urzędzie skarbowym nadawany jest numer podatkowy. Może to trwać nawet do kilku miesięcy. Czasami zdarzają się niestety również decyzje, które stanowią odmowę możliwości rozpoczęcia prowadzenia danej działalności.

Gewerbe – niezbędne dokumenty

Dokumenty, jakie należy wykazać przy rejestracji działalności to: kopie dowodu osobistego lub paszportu, pełnomocnictwo służące do rejestracji działalności, a w niektórych przypadkach również zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o wpisie do rejestru handlowego, zezwolenia i koncesje. Istnieje możliwość rejestracji Gewerbe bez posiadania niemieckiego adresu zameldowania, jednak korzystniejsze dla przedsiębiorcy jest jego posiadanie ze względu na możliwość ubiegania się dzięki temu o zwolnienia podatkowe.

Należy pamiętać, że jeżeli na terenie Niemiec jest prowadzona działalność gospodarcza, należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację podatkową. Bez względu na to, czy dana działalność nadal funkcjonuje, deklaracje należy składać, dopóki działalność nie zostanie zamknięta.

Podatek od działalności gospodarczej w Niemczech

Podatek od działalności gospodarczej w Niemczech to Gewerbesteuer. Składki na ten podatek muszą odprowadzać spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialności oraz osoby, które prowadzą działalność jednoosobową. Z obowiązku opłacania podatku Gewerbesteuer zwolnione są jednak osoby wykonujące wolne zawody.

Zaliczki na Gewerbesteuer opłacane są kwartalnie. Przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzać zaliczki na podatek od działalności gospodarczej co 3 miesiące, począwszy od 15 lutego (następnie musi to zrobić 15 maja, 15 sierpnia oraz 15 listopada). Podatek od Gewerbe wpłacany jest do urzędu gminy i to od danej gminy zależy kwota tego podatku. Może być ona zmieniana nawet co rok na spotkaniu w sprawie budżetów gminy.

Kwota podatku ustalana jest na podstawie obowiązujących w danej gminie stawek oraz podstawy podatkowej obliczanej przez niemiecki urząd skarbowy. Gminne stawki podatku wynoszą zazwyczaj ponad 20%. Podstawa podatkowa obliczana jest na podstawie kwoty zysku z działalności przez podstawową stopę podatku – 3,5%. Podstawę przychodów do opodatkowania stanowi również świadczenie w naturze. Są to na przykład bezpłatne wyżywienie lub zakwaterowanie. Obecnie stawką miesięczną, która podwyższa kwotę dochodu, jest 241 euro. Występuje ona w wypadku osób, które otrzymują przez cały miesiąc nieodpłatnie trzy posiłki dziennie. Kwota może zostać obniżona, jeżeli posiłków jest mniej lub nie są one otrzymywane każdego dnia danego miesiąca. Jeżeli chodzi o bezpłatne zakwaterowanie, dodatkową kwotą podwyższającą przychody może być 223 euro. Kwota wolna od podatku w przypadku Gewerbe oraz spółek osobowych wynosi 24 500 euro.

Przeczytaj również: