firma-w-holandii

Prowadzenie działalności gospodarczej w Holandii

Przedsiębiorstwo w Holandii może założyć niemal każdy obywatel kraju będącego członkiem Unii Europejskiej.

Jedyne co należy zrobić, aby otworzyć swoją działalność mając na nią pomysł oraz fundusze, to zarejestrować ją w Kamer van Koophandel (KvK), czyli Holenderskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej oraz w UWV (urzędzie do spraw ubezpieczeń społecznych).

Firmę należy zarejestrować przed rozpoczęciem działalności. Jest to związane z wniesieniem opłaty rejestracyjnej i ubieganiem się o Handelsregisternummer, odpowiednik polskiego numeru REGON, składającego się z 8 cyfr, umożliwiającego identyfikację firmy. Dla działalności, których prowadzenie możliwe jest jedynie po spełnieniu określonych warunków, np. posiadaniu kwalifikacji, czy pozwolenia, należy je przedstawić.

Następnym krokiem jest zarejestrowanie w urzędzie UWV i złożenie wniosku o uzyskanie numeru płatnika składek.

W Holandii istnieje możliwość rozpoczęcia działalności drogą internetową z pośrednictwem bezpiecznego systemy Message Box online, które umożliwia wizytę online w KVK. Aby zarejestrowanie firmy w Internecie było możliwe, przedsiębiorca musi posiadać podpis elektroniczny na poziomie 4 lub podpis z certyfikatem PKI.

Rodzaje działalności, które można prowadzić w Holandii:

 • Eenmanszaak – jednoosobowa działalność gospodarcza;

Spółki osobowe:

 • VoF – Vennootschap onder Firma – spółka jawna;
 • Maatschap – spółka partnerska;
 • CV – Commanditaire Vennootschap – spółka komandytowa;

Spółki kapitałowe:

 • BV – Bestolen Vennootschap met beperkte Aansprakelijheid – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • NV – Naamloze Vennootschap – spółka akcyjna.

Dodatkowo przedsiębiorca zagraniczny może otworzyć w Holandii:

 • Afdeling – oddział;
 • Filiaal – filię.

W Holandii możemy spotkać również następujące spółki:

 • SE – Europese nameloze vennootschap – spółka europejska;
 • EESY – Europees economisch samenwerkingsverband – Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych (EUIG);
 • SCE – Europese coöperatieve vennootschap – Spółdzielna Europejska (SCE).

Zakładając firmę w Holandii, należy pamiętać o obowiązku założenia osobnego konta bankowego dla przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca powinien posiadać zaświadczenie VAR, potwierdzające brak stosunku pracy (można je pozyskać w holenderskim urzędzie skarbowym).

Przed rozwojem przedsiębiorstwa w Holandii, każdy powinien zapoznać się z obowiązującymi tam podatkami. Dla działalności gospodarczej ustalono dwa rodzaje podatku: podatek od dochodu, płacony na koniec danego roku oraz podatek BTW – Belasting over de Toegevoegde Waarde, odpowiednik polskiego VAT, płacony co kwartał.

Standardowy podatek BTW ma zastosowanie do większości towarów i usług. Wynosi on 19%. Można również wyróżnić podatek BTW o obniżonej stawce, ustalony dla m.in. żywności, książek, dzieł sztuki, leków oraz biletów. Jego stawka wynosi 6%. Kwota wolna od podatku dla przedsiębiorcy w Holandii wynosi obecnie 7280 euro. Dla przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność przewidziane są również różnego rodzaju ulgi.

Źródła: www.biznes.gov.pl;  www.tnpfiscaal.nl

Przeczytaj również: