rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

Centralny Rejestr Rzeczywistych Beneficjentów – jak wpisać firmę?

13 października ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). To specjalny system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Chodzi o osoby sprawujące kontrolę w spółkach jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.). Ministerstwo Finansów tłumaczy, że beneficjent rzeczywisty to „osoba fizyczna lub osoby fizyczne: sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna”.


Firmy mają czas na zarejestrowanie w systemie się do 13 kwietnia 2020 roku. Wtedy bowiem stanie się to obowiązkowe. Te podmioty, które tego nie zrobią, będą musiały liczyć się z karą w wysokości nawet miliona złotych.
CRBR ma przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. „Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej” – tłumaczy Ministerstwo Finansów.

Rejestracji Rzeczywistego Beneficjenta można dokonać poprzez stronę Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-o-beneficjentach

Więcej informacj: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

Przeczytaj również:

Czym jest rezydencja podatkowa?

Czym jest rezydencja podatkowa?

Czym jest rezydencja podatkowa i czy to, że pracujesz za granicą, zwalnia Cię z obowiązku płacenia podatków w Polsce? Jak zmienić rezydencję, jeśli chcesz być podatnikiem innego kraju? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania!

Czytaj więcej »