Ulga prorodzinna na dziecko. Komu przysługuje i ile wynosi?

Ulga prorodzinna na dziecko. Komu przysługuje i ile wynosi?

Ulga prorodzinna to jedna z korzyści podatkowych, z których mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie małoletnich dzieci. Pozwala ona na obniżenie wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o określoną kwotę, zależną od liczby i wieku wychowywanego potomstwa. Jest ona niezależna od innych świadczeń rodzinnych, takich jak 500 plus czy zasiłek rodzinny. Sprawdź, co musisz zrobić, by skorzystać z ulgi prorodzinnej oraz ile możesz odliczyć w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Co to jest ulga prorodzinna na dziecko?

Ulga prorodzinna to ulga podatkowa, która polega na odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) określonej kwoty za każde dziecko, które jest na utrzymaniu podatnika. Jej celem jest wspieranie rodzin z dziećmi i zachęcanie do posiadania potomstwa. Stanowi ona również jedną z ulg, które można wykorzystać w rozliczeniu podatkowym za dany rok. Więcej na ten temat piszemy w poradniku: ulgi podatkowe 2023 – co można odliczyć.

Mechanizm jej naliczania pozwala na obniżenie podatku należnego do zapłaty lub też wykazanie nadpłaty na koncie podatnika. Warto wiedzieć, że tego typu korzyść podatkowa jest ulgą osobistą. Oznacza to, że przysługuje ona podatnikowi, a nie dziecku.

Warunki przysługiwania ulgi prorodzinnej na dziecko

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej na dziecko, należy spełnić następujące warunki:

  • być rodzicem, opiekunem prawnym lub pełnić funkcję rodziny zastępczej dziecka,
  • uzyskiwać dochody opodatkowane według skali podatkowej (zarówno jako rezydent, jak i nierezydent podatkowy),
  • w przypadku wychowywania jednego dziecka, nie przekroczyć limitu dochodów, który wynosi 112 000 zł łącznie dla małżonków lub 56 000 zł dla osoby samotnie wychowującej dziecko (limit ten nie dotyczy rodziców dziecka niepełnosprawnego lub posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności),
  • w przypadku wychowywania dziecka pełnoletniego, które uczy się lub studiuje, nie przekroczyć limitu dochodów dziecka, który wynosi 19 061,28 zł rocznie (limit ten nie dotyczy renty rodzinnej).

Warto podkreślić, że do wspomnianych wyżej limitów nie wliczają się świadczenia rodzinne, takie jak np. 500+.

Kwoty ulgi prorodzinnej – ile możesz odliczyć?

Wysokość ulgi prorodzinnej na dziecko zależy od liczby i wieku dzieci, które są na utrzymaniu podatnika. W 2023 roku jej kwoty prezentują się następująco:

  • 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie) na pierwsze i drugie dziecko
  • 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,
  • 225,00 zł miesięcznie (2 700,00 zł rocznie) na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ulga na dziecko przysługuje za każdy miesiąc, w którym podatnik spełniał warunki do jej otrzymania. Jeśli warunki te były spełnione tylko przez część roku, ulga przysługuje proporcjonalnie do liczby miesięcy. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku urodzenia się lub zgonu dziecka w trakcie roku podatkowego. Warto również pamiętać, że rodzina z czwórką dzieci, może skorzystać z ulgi dla rodzin 4+. Polega ona na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów do kwoty 85 528 zł. Tego typu korzyść podatkowa przysługuje każdemu z rodziców.

Jak rozliczyć ulgę prorodzinną na dziecko w zeznaniu podatkowym?

Aby skorzystać z ulgi na dziecko, należy wykazać ją w zeznaniu podatkowym za dany rok. Podatnik powinien odliczyć ją od podatku należnego, a nie od dochodu. W sytuacji, gdy podatek należny jest niższy niż kwota ulgi, podatnik ma prawo do zwrotu niewykorzystanej części ulgi w następnym roku podatkowym. By rozliczyć ulgę, konieczne jest wypełnienie odpowiednich rubryk dotyczących tej szczególnej korzyści podatkowej. W zależności od formularza, za pomocą którego rozlicza się podatnik, będą to:

  • rubryki 69-74 w przypadku PIT 37
  • rubryki 96-101 w przypadku PIT 36

W zeznaniu podatkowym należy podać dane osobowe dziecka, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, stopień pokrewieństwa, a także liczbę miesięcy, za które przysługuje ulga. Następnie trzeba wyliczyć kwotę ulgi, która zostanie odliczona od podatku. W zeznaniu rocznym rodzice powinno również wskazać, w jakiej proporcji każde z nich odlicza ulgę. Przepisy prawa nie narzucają tu konkretnych rozwiązań. Może się zatem zdarzyć tak, że na odliczenie ulg i zdecyduje się tylko jedno z małżonków.

Teraz już wiesz, jak rozliczyć ulgę prorodzinną!

Ulga prorodzinna na dziecko to jedna z najkorzystniejszych ulg podatkowych, z której mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie dzieci. Mamy nadzieję, że po lekturze naszego poradnika wiesz już, jak z niej skorzystać. Jeśli natomiast chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj inne wpisy na naszym blogu, dotyczące ulg podatkowych.

Przeczytaj również: