Mały ZUS i Mały ZUS Plus. Kto może skorzystać z preferencyjnych warunków?

Mały ZUS i Mały ZUS Plus. Kto może skorzystać z preferencyjnych warunków?

Konieczność opłacania składek ZUS to zmartwienie wielu przedsiębiorców, szczególnie tych uzyskujących niskie przychody, lub też rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Właśnie z tych względów na gruncie krajowego prawodawstwa opracowane zostały pewne rozwiązania pozwalające zoptymalizować koszty związane z ponoszeniem tego typu wydatków. Wśród nich szczególną popularnością cieszą się dwa – składki preferencyjne oraz tzw. Mały ZUS Plus. Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź, kto może z nich skorzystać.

Mały ZUS – co to jest i kto może z niego skorzystać?

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, muszą ponosić różnego rodzaju wydatki. By ułatwić im stawianie pierwszych kroków w biznesie, na gruncie przepisów prawa opracowane zostały pewne preferencyjne zasady, dotyczące m.in. obliczania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Tzw. Mały ZUS, bo o nim mowa, to program adresowany do osób, które spełniają łącznie dwa warunki:

  • na przestrzeni ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły innej pozarolniczej działalności,
  • w ramach prowadzonej działalności nie świadczą pracy na rzecz byłego pracodawcy.

Pozwala on na obliczanie wysokości składek ZUS od obniżonej podstawy, wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ta, w ujęciu kwotowym, od 1 lipca 2023 r. wynosi 1080 zł.

Preferencyjne warunki opłacania składek ZUS

Przedsiębiorca, który zdecyduje się skorzystać z opisanych wyżej preferencyjnych warunków, nie ponosi również kosztów związanych z odprowadzaniem składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Warto jednak pamiętać, że możliwość obniżenia podstawy wymiaru składek w ramach tzw. Małego ZUS-u nie dotyczy pracowników i osób współpracujących. W ich przypadku należności z tytułu ubezpieczenia społecznego obliczane są zgodnie ze standardową procedurą.

Czym jest Mały ZUS Plus oraz kto może z niego skorzystać?

Mały ZUS Plus to z kolei rozwiązanie stworzone z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy prowadzą działalność gospodarczą przynajmniej od dwóch lat, zaś ich roczne przychody nie przekraczają 120 tys. zł. Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne obliczana jest w tym przypadku w oparciu o dochód, uzyskany przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym. Ustawodawca wprowadził jednak limity czasowe. Z preferencyjnych warunków przedsiębiorca może korzystać przez nie więcej, niż 36 miesięcy w ciągu kolejnych 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że opisane wyżej rozwiązania dotyczą jedynie składek na ubezpieczenie społeczne. Korzystanie z Małego ZUS-u Plus nie wpływa zatem na wymiar składki zdrowotnej, którą należy opłacać w pełnej wysokości.

Mały ZUS Plus – wyłączenia

Na gruncie prawa wskazane zostały pewne grupy przedsiębiorców, które nie mogą opłacać składek na ubezpieczenie społeczne liczonych od dochodu. Z programu Mały ZUS Plus wyłączone zostały m.in. osoby:

  • opłacające podatek w formie karty podatkowej i korzystające ze zwolnienia VAT,
  • wykonujące wolny zawód, a także twórcy i artyści,
  • będące wspólnikami spółek osobowych, a także jednoosobowej spółki z o.o.
  • prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, lub placówkę wychowania przedszkolnego.

Mały ZUS Plus – zmiany od 1 sierpnia 2023 r.

26 lipca 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę wydłużającą okres, przez jaki przedsiębiorcy mogą płacić niższe składki. Nowe regulacje wchodzą w życie 1 sierpnia 2023 r. Po tym dniu osoby, które w 2023 r. straciły uprawnienia do korzystania z programu Mały ZUS Plus, mogą zgłosić chęć odprowadzania preferencyjnych składek przez kolejne 12 miesięcy. Z szacunków Rozwoju i Technologii wynika, że tylko w tym roku z tej opcji skorzystać ponad 66 tys. podatników.

Mały ZUS i Mały ZUS Plus – podsumowanie

Mały ZUS oraz Mały ZUS Plus to rozwiązania pozwalające na obniżenie podstawy, od której obliczane są składki na ubezpieczenie społeczne. Zaoszczędzone dzięki tego typu programom środki finansowe przedsiębiorca może przeznaczyć np. na rozwój działalności. Mamy nadzieję, że po lekturze naszego poradnika wiesz już, jakie kryteria musisz spełnić, aby skorzystać z tego typu rozwiązań. Jeśli jednak nadal masz wątpliwości, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Biuro rachunkowe z Wrocławia to miejsce, w którym uzyskasz kompleksowe i rzetelne informacje na wyboru formy opodatkowania, obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a także tego, jak prawidłowo prowadzić księgowość sklepu internetowego.

Przeczytaj również: