Faktura korygująca. Zasady wystawiania + omówiony wzór

Faktura korygująca. Zasady wystawiania + omówiony wzór

Faktura korygująca, nazywana również korektą faktury, jest nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu. Czy jest to z powodu pomyłki w pierwotnej fakturze, czy konieczności dostosowania się do zmienionych warunków transakcji, nieuniknione jest, że w pewnym momencie będziesz musiał wystawić taką fakturę. W naszym najnowszym artykule omówimy zasady wystawiania faktury korygującej i pokażemy wzór, który pomoże Ci zrozumieć, jak prawidłowo ją sporządzić.

Co to jest faktura korygująca?

Faktura korygująca jest to dokument, który służy do wprowadzenia zmian w pierwotnie wystawionej fakturze. Może to być konieczne z wielu powodów, na przykład w przypadku pomyłki w cenie, ilości towaru, danych podatkowych, a nawet w identyfikacji stron transakcji. Faktura korygująca, nazywana także korektą faktury, jest niezbędna, aby zapewnić prawidłowe i zgodne z prawem dokumentowanie transakcji gospodarczych. Dokument ten jest wykorzystywany zarówno w transakcjach krajowych, jak i międzynarodowych, a jego poprawne wystawienie ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozliczania podatków i unikania konfliktów z klientami lub dostawcami.

Wskazówka:
Interesuje Cię też, co to jest faktura RR i kiedy ją wystawić? Na naszym blogu znajdziesz wszystkie informacje na ten temat.

Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?

Faktura korygująca powinna być wystawiana zawsze, gdy zachodzi potrzeba skorygowania błędu w pierwotnie wystawionej fakturze. Błędy mogą dotyczyć różnych aspektów, takich jak cena towaru lub usługi, ilość jednostek, dane podatkowe, a nawet błędy w nazwie lub adresie kontrahenta. Ponadto, faktura korygująca może być również wymagana, jeśli transakcja została anulowana lub zwrócona. Innym przypadkiem, w którym może być konieczne wystawienie faktury korygującej, jest sytuacja, gdy zmieniają się warunki pierwotnej umowy, na przykład jeśli obie strony zgodziły się na zmianę ceny po wystawieniu pierwotnej faktury.

Zasady wystawiania faktury korygującej

Wystawianie faktury korygującej musi spełniać pewne wymogi prawne, aby być ważne. Przede wszystkim, musi ona zawierać wszystkie dane, które są obowiązkowe na oryginalnej fakturze, takie jak dane sprzedawcy i nabywcy, numer faktury, data wystawienia, opis towarów lub usług, stawki podatkowe i kwoty podatku. Poza tym, faktura korygująca musi wyraźnie wskazywać, jakie zmiany są wprowadzane w stosunku do pierwotnej faktury, czyli musi zawierać informacje o tym, co jest korygowane, a także nowe wartości. Ponadto ważne jest, by na fakturze korygującej był wyraźnie zaznaczony numer oryginalnej faktury, którą koryguje. Wreszcie, warto pamiętać, że wystawienie faktury korygującej powinno być poprzedzone uzgodnieniem zmian z kontrahentem i uzyskaniem jego zgody na te zmiany.

Omówienie faktury korygującej

Podobnie jak w przypadku każdej faktury, również ta korygująca powinna zawierać dane identyfikacyjne sprzedawcy i nabywcy, takie jak nazwa firmy, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer konta bankowego. Musi także zawierać numer faktury, którą koryguje, oraz datę jej wystawienia.

Kluczowym elementem faktury korygującej jest sekcja szczegółów korekty. W tej sekcji powinny znaleźć się informacje o tym, które pozycje na oryginalnej fakturze są korygowane i dlaczego. Może to obejmować zmiany w ilości produktów, cenach, stawkach podatkowych, błędach w danych nabywcy lub sprzedawcy, a nawet błędach w opisach produktów. Każda korekta powinna być jasno opisana i łatwa do zrozumienia dla obu stron.

Kolejnym ważnym elementem jest sekcja z nowymi wartościami. Powinna ona zawierać nowe wartości dla każdej pozycji, której dotyczy korekta, wraz z nowymi wartościami podatków i całkowitą wartością faktury. Wszystkie te wartości powinny być wyraźnie oznaczone jako „korygowane”.

Na koniec, faktura korygująca powinna zawierać miejsce na podpisy obu stron. Podpisy te potwierdzają, że obie strony zgadzają się na wprowadzone korekty. W przypadku faktur elektronicznych, mogą to być podpisy cyfrowe.

Wystawianie faktury korygującej może wydawać się skomplikowane, ale z odpowiednim zrozumieniem zasad i praktyką, stanie się to rutynowym zadaniem. Mamy nadzieję, że nasz przewodnik i wzór pomogą Ci w tym procesie. Pamiętaj, że precyzyjność i dokładność są kluczem do uniknięcia potencjalnych problemów podatkowych lub sporów z klientami. Korzystaj z naszych wskazówek, aby upewnić się, że Twoje faktury korygujące są zawsze prawidłowo sporządzone. A jeśli nadal biuro rachunkowe dla sklepu internetowego jest tym, co jest Ci potrzebne, skontaktuj się z nami – pomożemy.

Przeczytaj również: