U9O-lucid-min

Czym jest VerpackG i rejestr LUCID?

Niemcy słyną z dbałości o środowisko naturalne, zwłaszcza w aspektach związanych z gospodarką odpadami. Niemiecki rząd wprowadził specjalne rozwiązanie, które nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek niemiecki produkty w opakowaniach, w tym na firmy zagraniczne, konieczność rejestracji w systemie LUCID, podpisania umowy z wybraną organizacją recyklingową, regulowania należności za licencję i wytwarzane odpady. Opłata recyklingowa zależy od rodzaju i ilości zadeklarowanych opakowań.

Co to jest VerpackG?

Niemiecka ustawa o opakowaniach, czyli VerpackG, weszła w życie 01.01.2019 roku, zastępując wcześniejsze przepisy o gospodarowaniu opakowaniami VerpackV. Nowe przepisy są odpowiedzią na wytyczne unijnej dyrektywy i mają pomóc w poprawie odzysku opakowań, a także w przechodzeniu przedsiębiorców na opakowania nadające się do recyklingu, bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.

W ramach ustawy powstał publiczny rejestr LUCID, w którym widnieją wszystkie podmioty wprowadzające na rynek niemiecki produkty w opakowaniach, dedykowane odbiorcom detalicznym. W praktyce oznacza to, że każda firma prowadząca wysyłkową sprzedaż za granicę, na rynek niemiecki, musi zarejestrować się w systemie i ponosić związane z tym koszty. Choć wpisanie się do rejestru jest bezpłatne, to jednak związana z tym opłata produktowa (od opakowań) zwiększa koszt działalności handlowej, zwłaszcza przy małej sprzedaży. Koszt rocznej opłaty licencyjnej wykupionej od organizacji recyklingowej oraz roczny koszt utylizacji zadeklarowanego typu i ilości opakowań zaczyna się od kwot w granicach kilkudziesięciu-kilkuset euro.

Warto pamiętać, że prowadzenie sprzedaży wysyłkowej za granicę, z Polski do Niemiec, przez sklep internetowy, zobowiązuje sprzedawcę do przestrzegania zasad VerpackG. Rejestracja w systemie jest obowiązkowa nawet wówczas, gdy przez rok wyślesz do Niemiec tylko jedną paczkę. Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią formalności, mogą liczyć się z wysokimi karami pieniężnymi wynoszącymi nawet kilkaset tysięcy euro. Jeśli planujesz sprzedaż za granicę, do Niemiec, musisz zarejestrować się w systemie LUCID, podpisać umowę z organizacją zajmują się recyklingiem i zadeklarować rodzaj oraz ilość opakowań, jakie w ciągu roku wprowadzisz na niemiecki rynek.

Co To jest LUCID?

To utworzony w ramach ustawy VerpackG specjalny rejestr podmiotów, które wprowadzają na rynek niemiecki różne rodzaje opakowań produktów, gdy produkty kierowane są do odbiorców indywidualnych. Rejestr LUCID jest bezpłatny i publicznie dostępny, w związku z czym każdy klient może sprawdzić, czy widnieje w nim określona firma (sklep internetowy).

Warto jednak pamiętać, że samo wpisanie do rejestru nie załatwia sprawy. Przedsiębiorca, którego interesuje sprzedaż wysyłkowa za granicę, do Niemiec, musi jeszcze podpisać umowę z wybraną niemiecką organizacją recyklingową. W ten sposób otrzymuje licencję wraz z indywidualnym numerem. Po podpisaniu umowy na przedsiębiorcę nakładana jest opłata produktowa – stała opłata licencyjna powiększona o koszt utylizacji odpadów (zależy od zadeklarowanego typu opakowań oraz ich ilości). Niemieckie organizacje recyklingowe mają różne stawki, dlatego warto rozpoznać rynek, by nie przepłacać.

Trzeba pamiętać, że zgłoszenia firmy do rejestru LUCID jest obowiązkowe w przypadku wprowadzania na rynek niemiecki produktów w opakowaniach, a zatem dotyczy to zarówno producentów, jak i sprzedawców, w tym właścicieli sklepów internetowych prowadzących sprzedaż wysyłkową za granicę, do Niemiec.

Jakie opakowania wymagają zgłoszenia do LUCID?

Zgodnie z VerpackG do rejestru muszą wpisać się wszystkie podmioty odpowiedzialne za wprowadzanie produktów w opakowaniach do obrotu na terenie Niemiec. Obowiązek rejestracji pojawia się w momencie, gdy produkt przekracza niemiecką granicę i odnosi się do podmiotu prawnie odpowiedzialnego za ten produkt. W przypadku przesyłek ze sklepów internetowych podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest właściciel sklepu.

Raportowaniu podlegają wszystkie rodzaje opakowań trafiających do klienta detalicznego, końcowego. Są to opakowania jednostkowe produktów, opakowania zbiorcze, czyli zawierające więcej niż jedną jednostkę produktu (wielopaki) oraz opakowania wysyłkowe, czyli wykorzystywane do zabezpieczenia produktów na czas transportu, w tym koperty i kartony, w jakich dostarcza się zamówiony towar.

Jeśli prowadzisz sprzedaż za granicę, do Niemiec i nie chcesz popaść w konflikt z prawem, musisz wpisać się do rejestru LUCID zgodnie z wymogami prawa VerpackG. Rejestracja do systemu i raportowanie o ilości opakowań jest bezpłatne. Odpłatna jest natomiast licencja. Uzyskasz ją, podpisując umowę z organizacją odzysku (recyklingową). Do tego dochodzi zmienna opłata recyklingowa za rodzaj i ilość generowanych odpadów, czyli dostarczonych na rynek niemiecki opakowań.

Przeczytaj również: