Dyrektywa Omnibus. Na jakie zmiany musi przygotować się branża e-commerce?

Dyrektywa Omnibus. Na jakie zmiany musi przygotować się branża e-commerce?

W 2019 r. na gruncie prawa UE przejęty został pakiet rozwiązań, które mają zwiększać transparentność rynku e-commerce. W Polsce te przepisy zaczynają obowiązywać już od 1 stycznia 2023 r. Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź, jakie regulacje dotyczące właścicieli sklepów internetowych wprowadza dyrektywa Omnibus.

Czym jest dyrektywa Omnibus?

Pod koniec listopada 2019 r. Parlament Europejski wraz z Radą UE przyjęły dyrektywę 2019/2161 dotyczącą egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumenta. Nowe rozwiązania w dużym stopniu wpływają na funkcjonowanie rynku e-commerce. Postanowienia, jakie zawiera dyrektywa Omnibus, nakładają bowiem liczne obowiązki na właścicieli sklepów i platform internetowych. Ustawa implementująca do polskiego porządku prawnego nowe rozwiązania wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r. Poniżej opisujemy najważniejsze regulacje.

Jakie zmiany wprowadza dyrektywa Omnibus?

Zmiany, jakie wchodzą w życie na mocy dyrektywy Omnibus w e-commerce, dotyczą w szczególności 4 kwestii:

  • zasad oznaczania promocji cenowych,
  • obowiązków informacyjnych względem konsumentów, jakie nałożone zostały na właścicieli sklepów internetowych,
  • zasad przedstawiania i weryfikowania opinii konsumentów,
  • obowiązków ciążących na właścicielach platform typu marketplace.

Postanowienia zawarte w dyrektywie nie wpływają z kolei na samą księgowość e-commerce. Przepisy Omnibus UE nie uwzględniają bowiem zmian w prawie podatkowym.

Co dyrektywa oznacza dla właścicieli sklepów internetowych?

Postanowienia zawarte w dyrektywie Omnibus nakładają na właścicieli sklepów internetowych nowe obowiązki. Jednym z nich jest konieczność podania informacji o najniższej cenie danego towaru lub usługi w okresie 30 dni poprzedzających wprowadzenie promocji cenowej. Co istotne, dyrektywa Omnibus przewiduje, że informacja tego typu powinna pojawić się nie tylko na stronie produktu, lecz również materiałach reklamowych, o ile jednak podana jest na nich cena towaru. Internetowi sprzedawcy będą musieli również informować konsumentów, czy cena towaru, jaka wyświetla się w karcie produktu, została spersonalizowana.

Nowe obowiązki odnoszą się także do kwestii weryfikowania autentyczności opinii zamieszczanych przez klientów w sklepie internetowym. Zgodnie z nowymi przepisami, na stronie mogą pojawić się bowiem tylko te recenzje, które zostały przygotowane przez faktycznego użytkownika produktu lub usługi. To z kolei wymaga wprowadzenia odpowiednich modyfikacji nie tylko w regulaminie, lecz również w sposobie funkcjonowania sklepu.

Nowym wymaganiom będą musieli sprostać także dostawcy platform e-commerce. Dyrektywa Omnibus nakłada na nich bowiem obowiązek informowania konsumentów, czy podmiot oferujący towary lub usługi w ramach platformy jest przedsiębiorcą czy też osobą fizyczną. Nowe przepisy regulują również zasady dotyczące plasowania produktów. Poszerzają także katalog nieuczciwych praktyk rynkowych. Jedną z nich jest wprowadzanie do obrotu produktów o podwójnej jakości. Ta kwestia dotyczy w szczególności tych przedsiębiorców, którzy swoje towary sprzedają w kilku krajach UE. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy Omnibus produkty i usługi wprowadzone na rynek w jednym państwie i sprzedawane pod konkretną nazwą, nie mogą odbiegać pod względem składu lub właściwości towarom oferowanym w innych krajach.

Jakie kary grożą za łamanie nowych przepisów?

Nowe rozwiązania wprowadzone na mocy dyrektywy omnibus komplikują nieco kwestie formalne i prawne związane z otwarciem sklepu internetowego. Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność w branży e-commerce, muszą bowiem większą uwagę przykładać do zapisów znajdujących się w regulaminie sklepu, jak i mechanizmu, w oparciu o który działa dana platforma. Niedopełnienie obowiązku, jakie wprowadza dyrektywa Omnibus, naraża właściciela sklepu na karę grzywny nałożoną przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w wysokości nawet 20 tys. zł. Nieuczciwe praktyki w tym obszarze mogą zostać także ukarane przez prezesa UOKiK. Przepisy przewidują, że maksymalna grzywna może stanowić w tym przypadku równowartość nawet 10% obrotów sklepu.

Przeczytaj również: