Podatek budowlany w Niemczech – wszystko, co warto o nim wiedzieć

Podatek budowlany w Niemczech – wszystko, co warto o nim wiedzieć

Chcesz świadczyć usługi budowlane na terenie Niemiec? W takim razie, zanim zaczniesz zdobywać klientów za zachodnią granicą, powinieneś wiedzieć o istnieniu podatku od usług budowlanych w Niemczech. Jakie usługi pod niego podlegają, a jakie są z niego zwolnione? Dowiedz się wszystkich najważniejszych rzeczy o podatku budowlanym.

Usługi budowlane w Niemczech a podatek dochodowy

Jeśli chcesz świadczyć usługi budowlane w Niemczech, w pierwszej kolejności rozeznaj się, jak wyglądają kwestie podatkowe u zachodnich sąsiadów. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej będziesz rozliczał się tak jak osoba fizyczna. Ile zapłacisz?

Obciążenia podatkowe są bardzo zróżnicowane – stawka podatku dochodowego waha się od 14% aż do 45%. Do tego w przypadku osób wierzących doliczany jest tzw. podatek kościelny (8%-9% kwoty podatku dochodowego), a w zachodnich Niemczech również tzw. podatek solidarnościowy (w wysokości 5,5%). Jeśli nie wiesz, jak wysokie podatki będziesz płacił, możesz skorzystać z kalkulatora podatkowego udostępnionego przez ministra finansów.

Z kolei w przypadku, gdy wybierzesz inną formę prawną działalności gospodarczej, obowiązywać Cię będzie podatek dochodowy złożony z dwóch części. Pierwsza to Körperschaftsteuer, czyli tradycyjny podatek od osób prawnych w wysokości 15% (do którego doliczany jest podatek solidarnościowy). Z kolei druga to Gewerbesteuer, czyli gminny podatek. Jego wysokość różni się w zależności od gminy (średnio wynosi 14%). Jest on naliczany, gdy dochód z działalności gospodarczej przekracza 24 500 euro.

A co z kwotą wolną od podatku? W zależności od grupy podatkowej (w Niemczech istnieje ich 6 np. do pierwszej grupy, zaliczają się m.in. osoby niezamężne, rozwiedzione, owdowiałe) w 2021 roku wynosiła ona dla małżeństwa około 19 500 euro.

Podatek dochodowy to jedno. Powinieneś mieć na uwadze również fakt, że świadcząc usługi budowlane za zachodnią granicą, będziesz musiał płacić podatek VAT. W Niemczech obowiązuje stawka 7% (tj. obniżona, która dotyczy m.in. sprzętu medycznego dla osób niepełnosprawnych, opieki medycznej i dentystycznej, niektórych krajowych przewozów pasażerskich) oraz 19%. W niektórych sytuacjach stosuje się również stawkę 0% – dotyczy ona transportu międzynarodowego i wewnątrzwspólnotowego z pewnymi wyjątkami.

Obowiązkowej rejestracji VAT podlegasz, nawet jeśli nie zarejestrowałeś firmy w Niemczech. Dotyczy ona również zagranicznych przedsiębiorców, którzy świadczą na terenie RFN usługi budowlane dla osób, które nie prowadzą firmy czy są odbiorcami tych usług świadczonych przez zagranicznych wykonawców (to tylko wybrane przykłady – jeśli chcesz pozyskać klientów również z zagranicy, dowiedz się najpierw, jak wyglądają podatki w Niemczech i kiedy podlegasz obowiązkowej rejestracji VAT).

Do kosztów prowadzenia firmy w Niemczech należy doliczyć również te związane z księgowością, wynajmem lokalu, czy opłatą składki zdrowotnej i społecznych (te drugie nie zawsze są obowiązkowe). Oprócz tego, jeśli chcesz świadczyć usługi budowlane, może obowiązywać Cię również podatek budowlany w Niemczech.

Jakie usługi podlegają pod podatek budowlany w Niemczech?

Skoro chcesz świadczyć usługi budowlane w Niemczech, pewnie interesuje Cię kwestia podatku, który będziesz musiał od nich zapłacić. Najpierw dowiedz się, czy w ogóle Cię obowiązuje.

Kto podlega podatkowi budowlanemu w Niemczech (Bauabzugsteuer)? Wszyscy przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi budowlane na terenie Niemiec. Co więcej, nie chodzi tu wyłącznie o osoby mające firmę zarejestrowaną w Niemczech. Podatek budowlany dotyczy również przedsiębiorców, którzy założyli firmę w Polsce, ale wykonują swoje usługi na terenie Niemiec.

Co konkretnie wlicza się do usług budowlanych podlegających temu podatkowi? Są to wszystkie świadczenia, których celem jest usunięcie konstrukcji budowlanej lub jej modyfikacja, a także wybudowanie i uruchomienie.

Stawka podatku budowlanego wynosi 15% od wartości usługi. Pobiera ją odbiorca usługi budowlanej (osoba prawna lub inny przedsiębiorca) z kwoty, jaka widnieje na fakturze, a następnie odprowadza do urzędu skarbowego. Przykładowo, jeśli otrzyma fakturę na kwotę netto 1 000 euro, płaci wykonawcy 85% (tj. 850 euro), a pozostałe 15% (tj. 150 euro) trafia do urzędu. Odbiorca usługi ma czas na rozliczenie do 10 dnia następnego miesiąca (np. jeśli usługa została wykonana w marcu, ma czas na zapłatę podatku do 10 kwietnia). W przypadku zaniechania tego obowiązku grozi mu kara grzywny, a nawet pozbawienia wolności.

Być może w tym momencie zastanawiasz się, po co pobierany jest tego typu podatek? Określa się go jako szczególną formę podatku dochodowego (konkretnie jest to odliczenie na poczet zobowiązań podatkowych), której celem jest zapobieganie problemowi nielegalnego zatrudnienia i zabezpieczenie zobowiązań podatkowych.

Jakie usługi są wolne od podatku budowlanego w Niemczech?

Tak naprawdę, nie zawsze jesteś zobowiązany do zapłaty podatku od usług budowlanych w Niemczech. Istnieją pewne wyjątki. Jednym z nich jest sytuacja, gdy ich odbiorca nie zapłaci za nie więcej niż 5 000 euro w danym roku kalendarzowym.

Podatku nie płaci się również w przypadku, gdy odbiorca nie prowadzi innej firmy i nie jest wynajmującym, a wartość usług budowlanych nie przekracza kwoty 15 000 euro (w danym roku kalendarzowym).

Ważne jest również to, czy odbiorcą Twoich usług jest osoba prawna, przedsiębiorca, czy osoba fizyczna. Jeśli klientem jest ostatnia z wymienionych, nie ma obowiązku zapłaty podatku od usług budowlanych.

A co, jeśli żaden z powyższych wyjątków Ciebie nie dotyczy? Czy oznacza to, że musisz zapłacić podatek budowlany? Niekoniecznie. Możesz uzyskać zwolnienie z jego płacenia. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak uzyskać zwolnienie z płacenia podatku budowlanego w Niemczech?

Jeśli zamierzasz zarejestrować firmę budowlaną w Niemczech lub założyłeś ją w Polsce i chcesz pozyskiwać klientów z zagranicy, pewnie nurtuje Cię pytanie o to, jak uzyskać zwolnienie z płacenia Bauabzugsteuer? Dobra informacja jest taka, że możesz otrzymać je, nie tylko prowadząc niemiecką firmę, ale także jako przedsiębiorca z Polski.

Pytanie, jak to zrobić? Po pierwsze pamiętaj, że aby uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech masz obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym, który wydaje stosowne zaświadczenie. Następnie możesz starać się o jego przedłużenie poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do urzędu.

Przy przyznawaniu zwolnienia z tego podatku, niemiecki urząd bierze pod uwagę, czy informujesz go o istotnych faktach dotyczących działalności w ramach postępowania podatkowego, wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych nie jest zagrożone, a także fakt posiadania certyfikatu o rezydencji podatkowej (który wystawiany jest przez właściwy urząd miejsca zamieszkania). To ostatnie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców z zagranicy.

W przypadku, gdy chcesz korzystać ze zwolnienia z podatku budowlanego w Niemczech, jesteś zobowiązany również do składania okresowych sprawozdań. Należy przedstawiać je 2 razy w roku: do 31 lipca (za miesiące od stycznia do czerwca) oraz do 31 stycznia (za miesiące od lipca do grudnia).

Zanim zarejestrujesz firmę budowlaną w Niemczech, czy zaczniesz pozyskiwać klientów zza zachodniej granicy, sprawdź, jak wyglądają tu kwestie podatkowe. Jak widzisz, w przypadku przedsiębiorców świadczących usługi budowlane trzeba pamiętać nie tylko o podatku dochodowym, czy VAT. Bardzo ważne jest, aby szczegółowo zapoznać się również z tym, który nałożony jest na usługi budowlane. Nie obawiaj się jednak o to, że od razu dojdzie Ci do zapłaty kolejny podatek. Jeśli wartość robót budowlanych nie przekracza konkretnego progu (5 000 lub 15 000 euro), a także, gdy są one świadczone na rzecz osób fizycznych, nie musisz martwić się o podatek budowlany. Poza tym możesz ubiegać się o zwolnienie z płacenia, ale w tym przypadku pamiętaj o konieczności rejestracji w urzędzie i składaniu sprawozdań pod koniec lipca i stycznia.

Przeczytaj również: