Mały podatnik VAT – kto może nim zostać?

Mały podatnik VAT – kto może nim zostać?

Na gruncie prawa podatkowego opracowanych zostało kilka rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności tym przedsiębiorcom, którzy uzyskują relatywnie niskie dochody. Zaciekawił Cię ten temat? Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź, kim jest mały podatnik VAT oraz z jakich przywilejów może on korzystać.

Mały podatnik VAT – komu przysługuje taki status?

Legalna definicja małego podatnika VAT zawarta została w art. 2 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jego brzmieniem ten status przysługuje czynnym podatnikom VAT, którzy spełniają następujące kryteria:

  • w ubiegłym roku podatkowym sprzedali produkty i usługi o wartości nieprzekraczającej określonego limitu obrotów,
  • prowadzą przedsiębiorstwo maklerskie, specjalizują się w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, wykonują zawód agenta lub też świadczą usługi o podobnym charakterze, o ile kwota prowizji lub innych form wynagrodzenia z tytułu wykonywanej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 45 tys. euro.

Od kiedy wyższy limit obrotów dla małego podatnika VAT?

Limit obrotów dla podatników zaliczanych do pierwszej grupy ustalony został na poziomie 1,2 mln euro. Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (SLIM VAT 3), którą zaplanowano na lipiec 2023 r., ulega on jednak zwiększeniu do kwoty 2 mln euro. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa podatkowego, jego wartość w złotówkach określana jest przez Narodowy Bank Polski po zaokrągleniu do 1000 zł. Obowiązujące w 2023 r. limity obrotów zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Limit obrotów małego podatnika VAT

Od stycznia do czerwca 2023 r.Od lipca do grudnia 2023 r.
Podatnik z pierwszej grupy5 mln 793 tys. zł9 mln 654 tys. zł
Podatnik z drugiej grupy217 tys. zł217 tys. zł

Źródło: opracowanie własne

Jakie ulgi podatkowe przysługują małym podatnikom VAT?

Przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria przewidziane dla małego podatnika VAT, mogą korzystać z kilku preferencyjnych rozwiązań. Pierwszym z nich jest możliwość rozliczania podatku metodą kasową. W jej przypadku obowiązek podatkowy powstaje dopiero wtedy, gdy klient zapłaci należność za daną fakturę. Ta opcja jest zatem szczególnie korzystna dla tych przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury VAT z długimi terminami płatności lub też mają problemy z wyegzekwowaniem należności od swoich kontrahentów.

Drugim z rozwiązań jest możliwość rozliczania VAT w cyklach kwartalnych. Wybierając tę opcję, zobowiązanie podatkowe należy wpłacić na konto urzędu skarbowego w następujących terminach:

  • do 25 kwietnia za pierwszy kwartał danego roku podatkowego,
  • do 25 lipca za drugi kwartał danego roku podatkowego,
  • do 25 października za trzeci kwartał danego roku podatkowego,
  • do 25 stycznia za czwarty kwartał poprzedniego roku podatkowego.

Warto pamiętać, że podatnicy, którzy zdecydują się na korzystanie z pierwszego ze wspomnianych wyżej rozwiązań, muszą rozliczać podatek VAT w cyklach kwartalnych. Ta zasada nie obowiązuje jednak w drugą stronę. Tym samym przedsiębiorcy, którzy chcą płacić podatek co trzy miesiące, nie muszą stosować metody kasowej.

Utrata statusu małego podatnika VAT – jakie konsekwencje się z tym wiążą?

Podatnik, który przestanie spełniać kryteria uprawniające do korzystania ze statusu małego podatnika VAT (np. w wyniku przekroczenia limitu obrotów lub zmiany profilu prowadzonej działalności), traci prawo do korzystania z opisanych wyżej preferencji. Tym samym jest on zobowiązany do przygotowywania rozliczeń podatkowych i wysyłania pliku JPK_V7 w cyklach miesięcznych. Nie może również stosować metody kasowej.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują, że fakt utraty prawa do składania kwartalnych plików JPK_V7 powinien zostać zgłoszony do urzędu skarbowego. W tym celu należy dokonać aktualizacji druku VAT-R. Termin na złożenie takiego zawiadomienia wynosi 7 dni, licząc od momentu, w którym podatnik utracił prawo do korzystania z preferencji przyznanych małemu podatnikowi VAT.

Zobacz również: Czym jest VAT OSS?

Mały podatnik? – co jeszcze warto wiedzieć

Status małego podatnika może przynieść dodatkowe korzyści także na gruncie podatku dochodowego. Ustawy o PIT i CIT przewidują bowiem, że przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym sprzedali produkty i usługi o wartości nieprzekraczającej 2 mln euro, mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji, a także obliczać podatek dochodowy od osób prawnych wg niższej stawki. Jeśli chcesz zgłębić swoją wiedzę na ten temat, skontaktuj się z ekspertami z Europejskiego Centrum Podatkowego. Nasi specjaliści podpowiedzą Ci, jak prowadzić księgowość dla sklepów internetowych oraz którą z metod opodatkowania wybrać.

Przeczytaj również: